Rüya Tabirleri

Rüya Tabirleri
Ruya Tabirleri

Ruyalarda Renklerin Dili


Ruyada gordugumuz nesnelerin bir anlam? oldugu gibi, renklerin de anlam? vard?r ve yorum ac?s?ndan oldukca onemli sembollerdir. Genelde ruyada gorulen cisimle birlestirilerek yorumlansalar da, tek bas?na yorumland?klar?nda da ayr? bir anlam ifade edebilirler. Gordugumuz ruyalar? cogunlukla siyah beyazm?s gibi alg?lar?z ancak derinligine dusundugumuzde, ruyan?n geneline yans?yan bir fon rengi (yesil alan, mavi deniz gibi) veya bir cisimle ozdes sekilde ozellikle one c?kan bir renk oldugunu sonradan hat?rlar?z.

Ruyalar? tam olarak anlamland?rabilmek icin, renklerin ruya dilinde neleri ifade ettigini bilmek gerekir.

Siyah: Kaynag? bilinmeyen bir endise halinin, korkular?n ve kabul edilmeyen durumlar?n gostergesidir. Siyah, olumu cagr?st?ran bir renk olmas?na ragmen, olumle birlikte tan?mlanabilecek baska bir olguyu, yani yeniden dogumu isaret eder. Bu, gercek hayatta bir kap?n?n kapanmas?yla birlikte yeni bir kap?n?n ac?lmas?, bir baslang?c olarak da tabir edilir.

Mavi: Enerji, hayal gucu ve sezgileri temsil eden renktir. Sadakat, ak?l ve mant?kla bagdast?r?l?r. Birlikte goruldugu cisme veya sekle gore kisinin dinginlige, huzura ve sukunete olan ihtiyac?n? ve aidiyet duygusunu simgeler.

Kahverengi: Toprag?n, maddenin rengidir. Duygu, heyecan ve kisisel degisim anlam?na gelir. Kisinin icinde bulundugu hayat sartlar?na ve ruhsal durumuna gore fiziksel konfor aray?s? veya dunyevi zevkleri reddetme arzusu olarak yorumlan?r.

Sar?: Gunesi ve erkegi simgeler. Sar? renk sezgilerin, enerjinin, mutlulugun, paran?n, mant?g?n, gerceklerin ve bilincli davran?slar?n rengidir. Soluk bir sar?, herhangi bir durum kars?s?nda cesaret kayb?n?, bazen de buyuk kay?plar? simgeler.

Yesil: Hayat?, sagl?g?, gelismeyi, buyumeyi ve umutlar? temsil eden renktir. Koyu yesil; k?skancl?k, deneyimsizlik veya gucsuzluk anlam?na gelir.

Turuncu: Sagl?k, enerji, olaganustu guc ve mant?k anlam?na gelir. Cevreyle kurulan s?k? iletisimin, daha sosyal bir hayat isteginin, kisinin kendinde memnun olmad?g? yanlar? degistirme arzusunun yans?mas?d?r.

Pembe : Duygular?, ask?, neseyi, mutlulugu ve hayalleri temsil eden renktir. Kisinin ozel hayat?nda bir parca gizlilik gerektiren durumlar olduguna veya romantik, buyulu ve sefkat dolu bir iliski hayal ettigine ya da boyle bir iliskinin baslang?c?nda olduguna yorulur.

Eflatun / Leylak : Hayat gucunun, yasam sevgisinin, sezgilerin, seyahatlerin ve yeni haberlerin isaretidir. Kisinin gercek hayattaki durumuna istinaden ozguveni saglama, yak?n bir dost aray?s?nda olma veya sezgisel anlay?sta art?s veya eksiklige yorumlan?r.

K?rm?z? : Ruyalarda gorulen k?rm?z? renk, yasama arzusunu, cinsel tutkular?, sehveti ve ofkeyi temsil eder. Buyuk bir ask yasand?g?na da yorumlanabilir.

Beyaz veya Gumus : Ay'? ve kad?ns? duygular?n art?s?n? simgeler. Safl?g?n, temizligin, bar?s?n, ?s?g?n, ayd?nl?g?n ve bilgeligin rengidir. Ruyan?n geneline beyaz rengin hakim olmas?, o kisinin ic huzura ihtiyac duydugunu da gosterebilir.


ABDEST ALMAK : Hay?rl?d?r hasta olan bir kisi ruyada abdest ald?g?n? gorurse k?sa zamanda hastal?g?ndan kurtulacag?na borclu bir kisi borcundan kurtulacag?na isarettir fakat ald?g? abdest yar?m kal?rda uyan?rsa ruya tersine doner yani murad?na eremez kisi kendi evinde abdest ald?g?n? gorduyse o kisiye bir ev degisikligi nasib olacakt?r anlamlar?n? icerir
ABLA : Goren kisi bir kad?n ise bir k?z cocugu olacag? eger k?z ise iyi bir evlilik yapacag? eger erkek ise beklenmedik bir yerden eline para gececegine isarettir
ABLUKA : Etraf?n?n ablukaya al?nd?g?n? gormek endiseli bir haber al?nacag?na isarettir
ACELE : Yapacag?n?z bir is yuzunden pismanl?k duyacag?n?z?n isaretidir
ACENTA : Baz? isler icin birilerine basvuracag?n?za ve bu islerden olumlu yan?tlar alacag?n?za isarettir
ACI : Ruyada ac? yemek veya ac? cekmek iyiye yorulmaz cunku ruyay? goren kisi birinin kotulugune ugrayabilir
ACIMAK : Ac?makla ilgili ruyalar iyiye yorumlan?r bugunlerde islerinizin yolunda gideceginin habercisidir
ACILIS : Herhangi bir yerin ac?l?s?nda bulunmak butun istek ve dileklerinizin gerceklesecegine isarettir
ACMAK : Ruyada bir kap?y? acmak zafer ve basar?ya ulasacag?n? ruyada kar?sm?s bir yumag? acmak islerinde kars?last?g? zorluklar? asacag?na isarettir
ADA : Kendini bir adada gormek o ruyay? gorenin eline hic beklenmedik bir yerden mal veya para gececegine isarettir
ADAK : Adag?n? yerine getirmek yeni bir ise at?lmaya adak sat?n ald?g?n?z? gormekse bir sevap islediginize isarettir
ADAM : Ruyada tan?mad?g?n?z bir adam gormek yeni dostlar edineceginize genc ve yak?s?kl? bir adam ise mujdeli haberi simgeler
AFET : Ruyada sel deprem gibi kendini afet icinde goren kisi baz? vazifelerini ihmal eden bir kisi olmus demektir bu ruya ona bir uyar?d?r hayat?ndaki ihmaller sonucu zararlara ugrayabilir
AGA : Ruyada koy agas? gormek bir memuriyete veya isinde ilerlemeye
AGLAMAK : Ruyada aglamak tam tersi sevineceginize isarettir fakat ruyas?nda gozunden yas akmadan aglad?g?n? gormesi yapt?g? bir isten pismanl?k duyacag?n?n habercisidir
AKREP : Ruyada akrep gormek zay?f bir dusman?n?z?n olduguna delalettir
ALAY EDILMEK : Hayatta buyuk basar?lar elde edeceginize isaret eder
ALDATMAK : Ruyay? goren icin pek iyi anlama gelmez bu ruya kisinin kotu yola dusebilecegini dikkatli olmas? gerektigini isaet eden bir ruyad?r
ALTIN : Bu ruya ktu bir ise ve borc edinmeyle yorumlan?r
ALYANS : Bekarlaricin bir muddet daha evlenemiyeceklerine evliler icin ise esleriyle bir tart?smaya maruz kalacaklar?n? isaret eder
AMELIYAT : Sagl?g? icin endiselendiginiz birinden iyi bir sagl?k haberi alacaks??z
ANNE : Ruyada anneyi gormek kazanc?n?z?n artacag?na anneyle konusmak ise iyi haberler alacag?n?za isarettir
ANAHTAR : Ruyada elinde bir anahtar gormek yuksek mertebeye erismek mal sahibi olmaya anahtarla bir yeri acmak s?k?nt? ve kederden kurtulusa ruyada birinin uzerine anahtar f?rlatt?g?n? gormekse evlenmeye isarettir
ARABA : Boyle ruyalar pek iyiye yorulmaz at arabas? gormek hastal?ga bebek arabas? gormek s?k?nt? ve gecim darl?g? cekecegine fakat motorlu bir arabaya binmek buyuk bir makama oturacag?na mevkisinin yukselecegine isrettir
ARI : Ruyada ar? gormek r?zk?n?n artacag?na isarettir
ARMAGAN : Ruyada birine armagan vermek o kisiye bir iyiliginizin dokunacag?na delalettir
ASKER : Bu ruya kuvvet ve gucle tabir edilir
ASANSOR : Ruyada asansorle yukar? c?kt?g?n? goren kisi mesleginde ilerler
ASILMAK : Ruyada as?ld?g?n? gormek bir is yerinde idareci olacag?na veya mevkisinin degisecegine isarettir
ASK : As?k oldugunu gormek bir uzuntuye veya bir kedere maruz kalacag?na biri o kisiye ask?n? ilan ederse o kisinin ona k?zacag?na isarettir
AT : Bu ruya at?n rengine gore degisir beyaza calar gri renkte bir at gormek kazanc?n?n artmas?na ve gucunun artmas?na koyu kahve renginde bir at gormek islerinin bozulma tehlikesi bulunduguna siyah bir at gormek ise seref ve sayg?nl?g?n?n artacag?na isarettir
ATES : Ruyas?nda ateste yand?g?n? goren kimse mal?ndan zarar edecegine ruyas?nda dumans?z bir ates yand?g?n? goren kisinin hacca gidecegine veya hay?rl? bir yolculuk yapacag?na isarettir ruyas?nda elinde yanan bir ates goren insan bir yerden gelecek hay?r ve menfaatle yorumlan?r
ATLAMAK : Yuksek bir yerden asag?ya atlamak iyi halden kotu duruma duseceginize zor bir isle veya can?n?z? s?kacak bir sozle kars?lasacag?n?za asa?dan yukar?ya s?cramak ise bulundugu konumdan daha yuksek bir mertebeye erisecegine isarettir
AVLANMAK : Av kopekleriyle avland?g?n? goren kimse helal r?zka bol kazanca isaret eder
AY : Ruyada ay? tam olarak parlak bir sekilde gormek her konuda isteklerinin olacag?na huzurlu bir hayata isaret eder
AYAK : Ruyada ayak gormek eger uzerinde k?l varsa o kimsenin borclanacag?na ruyada ayag?n?n buyudugunu gorurse geciminin artacag?na isaret eder
AYAKKABI : Yeni bir ayakkab? giymek huzur ve rahata bekarlar icin evlilige isarettir sar? ayakkab? giymek kedere isarettir ayakkab?s?n? ters giydigini goren kisiyse kederden kurtulup sevinc al?r
AYNA : Ruyada aynaya bakmak omrunuzun uzun olacag?na isarettir ayna sat?n ald?g?n?z? gormek bir tuzaga dusurulmek istendiginizin habercisidir

 BABA : Ruyada baban?z? gormeniz r?z?k bolluguna hastal?ktan sifaya kaybolmus bir esyan?z? bulacag?n?z? isaret eder olmus baban?z? gormeniz ie onun ad?na bir hay?r islemeniz ve sadaka vermeniz olarak tabir edilir
BAGIRMAK : Ruyay? goren kisinin sevdiginden ayr? dusecegi anlam?n? tas?r
BAHCE : Bahce ile ilgili gorulen ruyalar cok iyi yorumlan?r
BAKAN : Bu ruyay? goren kisnin hukumet kap?s?ndaki isinin hallolacag?n? isaret eder
BAL : Ruyas?nda bal goren kisinin eline helalinden bir para gececegine isarettir
BALIK : Ruyada bal?k gormek sizi sevindirecek haberler alacag?n?z? gosterir
BALINA : Goren kimsenin yuksek mertebede olan bir kisiden alacag? yard?mla yorumlan?r
BALKON : Ruyay? goren kimsenin etraf?nda kotu niyrtli insanlar?n olduguna isarettir
BANKA : Ruyada banka gormek su anda bulundugunuz isi kaybedebileceginize isarettir
BARAJ : Ruyada baraj gormek kazanc?n?z? ise yaramayan luzumsuz seylere harcayacag?n?z? gosterir
BAVUL : Ruyada bavul gormek yolculuga isarettir ici dolu bir bavul gorduyseniz bu yolculuga c?kacag?n?za ici bos bir bavul gorduyseniz onunuze c?kacak bir engel yuzunden yolculuga c?kamayacag?n?za isarettir
BAYKUS : Ruyada gorulen baykus kotu ve ac?mas?z bir insan? temsil eder
BEBEK : Ruyada gorulen erkek bebek cabuk ve guzel bir habere k?z cocugu ise cekilen s?k?nt?lardan feraha ulasacag?n?z? mujdeler
BESIK : Ruyada besik goren bekarsa evlenir evliyse cocugu olur
BILEZIK : Bir erkegin bilezik gormesi elinin dara dusecegi bir donem gecim s?k?nt?s? yasayacag?n? bir kad?n icin ise eline bir yerden para gececegini isaret eder
BIT : Ruyas?nda bit goren kisinin paras? cogal?r
BOGULMAK : Ruyada boguldugunu gormek hatal? bir yolda olduguna isarettir
BOMBA : Gizli bir s?rr?n?n ortaya c?kacag?na isarettir
BOCEK : Ruyada bocek gormek sevindirici bir haber alacag?n?z? mujdeler
BULUT : Ruyada bulut gormek guvenilir bir arkadas?n?zdan goreceginiz yard?m? isaret eder
BUYU : Hilekar ve kotu bir kisiden zarar gorebileceginize isarettir

CADDE : Ruyada kendisini caddede goren bir kisi k?sa zamanda bekledigi ve arzu ettigi basar?ya ulas?r
CADI : Ruyada cad? gormek ruya sahibinin kendini ilgilendirmeyen islerle ugrast?g?n?n uyar?s?d?r
CAMI : Ruyada cami goen kisinin her isi yolunda gider
CANAVAR : Gormek baz? zorluklarla ugrasmak zorunda kalacag?n?z? gosterir
CENAZE
: Rüyada cenaze görmek iyidir. Bir cenaze gören kişi uzun zamandır haber alamadığı biriyle karşılaşır demektir. Cenazeye katılan kişi hayatında güzel bir yenilikler yapar anlamındadır. Kendi tabutunu görmek ise mal ve para kazanılacağının haberidir.

Rüyada cenaze görmek iyidir. Bir cenaze gören kişi uzun zamandır haber alamadığı biriyle karşılaşır demektir. Cenazeye katılan kişi hayatında güzel bir yenilikler yapar anlamındadır. Kendi tabutunu görmek ise mal ve para kazanılacağının haberidir.

Cenaze töreninde Hava güneşliyse yakında evlenip çocuk sahibi olacağınızın, yağmur yağıyorsa kötü haber ve hastalığın işaretidir.

Rüyasında cenaze gören kişi, uzun zamandır haber alamadığı bir kişden haber alacak veya karşılaşacaktır.

Rüyada cenaze daima sagliga ve uzun ömre yorumlanir. Rüyasinda bir cenaze alayinin arkasindan gittigini görmek uzun ömürlü olacagina; cenazenin kendi ailesinden biri oldugunu ve aglayarak takip ettigini görmek, hastasi varsa iyilesecegine, çocuk bekliyorsa bir erkek çocugu olacagina, kendisini ölmüs görmek mutlu ve saglikli bir hayat sürecegine delalet eder. Bir cenazenin ardindan mezarliga gittiginizi görmek, uzun bir ömür süreceginize delalet eder. Bir komsunuzun cenazesini gömülmeye hazirlamak için, onun cenaze islerini yaptiginizi gör mek, komsularinizin sizden hosnut olduguna isarettir. Cenazeyi mezara gömdükten sonra telkin duasina amin dedigini görmek dünya nimetlerinden faydalanacagina, yasli bir kisi ise ibadetle mesgul olacagina, genç biri ise, hayata bagli bir kimse olarak ha yata devam edecegine delalet eder. Bir cenazede halkin yürüdüklerini görmek cenaze sahibinin o topluluga baskan olacagina, ya hut baska bir topluluga efendi olup, onlara zulüm edecegine dela let eder. Bir cenazenin ugurlayan kisilerle beraber uçtugunu gör mek, o yer halkindan büyük bir adamin ölümüne; eger cenaze ta ninmis ise o adamin ölecegine; cenazenin kendi kendine yer üzerinde yürüdügünü görmek, rüya sahibinin yolculuguna; bu rüyayi gören kadinsa evlenecegine; eger evli ise dininin fesadina; cenazesini kimsenin izlemedigini görmek, mevkiinden düsmege ve islerinin bozulmasina delalet eder. Ebu Sait El vaiz e göre: cenaze rüyasi münafik bir erkekle tabir olunur. Taninmis bir kisinin cenazesini bir yere koymus, halk ona yaklasmiyor ve kaldirmiyor görmek, o erkegin hapsedilecegine isarettir. Eger cenaze taninmamis bir kisiye aitse rüya sahibi için iyi degildir. Rüyasinda bir cenaze tasidigini gören mal ile fay dalanir. Herkes ona muhtaç olur. Halkin, cenazesi etrafina top landiklarini ve elleri üzerinde kaldirdiklarini gören büyük bir nüfuza sahip olur. Cenazesi arkasindan halkin agladiklarini görenin sonu iyi olur. Halkin, cenazesi arkasindan methederek ve duada bulunduklarini gören iyi bir sona erisir. Cenazesi arkasindan hal kin fena söylediklerini gören kötü bir sona ugrar. Bir çarsida cenaze oldugunu görmek, bu çarsidaki mallarin tükenmesine isarettir. Taninmis bir kisinin bir cenaze üzerine ka pandigini görmek, hakkin sahibine gidecegine, bir cenazenin Havada yürüdügünü görmek o yer halkinin fena seyleri yapacaklarina delalet eder. Kirmani ye göre: bir cenazenin islerini yapmaya memur olan bir dügün tertibine de memur olur. Bir cenazeyi tasidigini gören, dinden sapmis bir kisiye yardim eder. Kendisinin bir tabutta götürüldügünü gören yüksek bir mevkie erer. Bir baska rivayete görede: Bazi tabirciler, cenaze münafik bir kimsedir ki, onun yüzünden kötü ve millet helak olur dediler. Bir kimse kendisinin tabut üzerine konuldugunu halbuki hiç kimsenin kendisini yüklenmedigini görse hapsedilir. Tabutu ve cenazeyi yüklendiklerini görse, güç ve otoriite sahibi bir kimeseye tabi ve ondan mala nail olmakla menfaatlanir. Birtakim cenazelerin bilinen kabirlere dogru götürüldüklerim görmek, ehil ve erbabina vasil olacak bir hakka isarettir. Bir çok cenazelerin bir yere konuldugunu görmek ise, o yer balkinin günah ve zina ile çok mesgul olmalarina isarettir. Kendisinin bir cenazeye yüklendigini gören kimse haram mal sahibi olur. Bir kadin kendisinin öldügünü görse evlenir. Eger evli ise dini bozuk olur. Bir sokakta cenaze görülmesi, o sokaktaki dükkanlarda bulunan esyanin satilmasina isarettir. Rüyada tabut üzerine konulmak tabutun kiymeti nispetinde rütbeye yahut deniz ve kara yolculuguna isarettir. Cenazenin arkasindan gittigini gören kimse dini bozuk olur. Kendisini naas ve tabut üzerinde gören kimsenin mali çok olur. Bir kimse kendisinin kaldirilip tabut üzerine konuldugunu ve bir takim kimselerin onu omuzladiklarim görse, o kimse halkin lideri olur. Bir cenazenin havada gittigini gören kimse bir ileri gelen veya bir alimin ölmesinden dolayi müskilata girer. Yahut, kiymetli ve meziyet sahibi bir kimse gurbette yahut harpte vefat eder. Cenazeyi kaldiran kimse, sevap kazanacagina alamettir.

Sanılanın aksine cenaze rüyası iyidir. Bir cenaze gören kimse çoktandır haber alamadığı biriyle yüz yüze gelir. Bir cenaze törenine katılan kimse, yaşantısında güzel bir değişiklik yapar.

Rüyada cenaze alayını takip etmek; Yeni bir hayat kurmaya, yeni bir eşle tanışarak çocuk sahibi olmaya, cenazede kalabalık görmek; cenaze sahibinin bir işte en üst düzeye geleceğine, cenazenin uçtuğunu görmek; o civardan önemli birinin öleceğine,cenazenin bir yere bırakılmış olduğunu görmek; ölü tanıdık değil ise rüyayı görenin hapis yatacağına, cenaze taşımak; yüksek mevkide bir insan ile tanışarak ondan fayda görmeye, cenaze arkasından ağladığını görmek; sonunun iyi olacağına, cenaze işleri ile uğraşmak; görenin düğün hazırlıklarına girişeceğine işarettir.

CEZAEVI : Kendinizi cezaevine kondugunuzu gormek at?lacag?n?z bir iste basar? elde edeceksiniz anlam?na gelir
CIN : Ruyas?nda cin goren kimsenin evine h?rs?z girer
CINAYET : Kendisinin cinayet isledigini goren kisi sak?ncal? bir ise girecegini gosterir
CUCE : Dusmanlar?n?z? alt edeceginize isaret eder
CUZDAN : S?r ve gizliligi isaret eder birine ruyada cuzdan vermek s?rr?n? vermekle yorumlan?r

CADIR: Ruyada cad?r gormek hay?rl? ve karl? bir ise isarettir
CALGI : Ruyada calg? cald?g?n? goren bir kisi heyecanl? bir haber al?r
CAMUR : Bir uzuntuye maruz kalacag?n?z? gosterir
CARSAF : Bekar biri icin evlilige evli kisi icin evlada isarettir
CEKIRGE : Kuvvetinizin kudretinizin artacag?na isarettir
CIBAN : Ruyada vucudunda c?ban c?kt?g?n? goren kisinin ailesinden biri hasta olacak anlam?n? tas?r
CICEK : Ruyas?nda cicek goren kisinin gecimi genisler ve eskisinden daha cok para kazan?r
CIMEN : Bir dileginin gerceklesecegine isarettir
CINGENE : Yak?n zamanda bir s?rr?n?z?n ac?ga c?kacag?na isarettir
CIZME : Bir seyahate c?kacag?n?z anlam?na gelir
CORAP : Bir kisi ruyas?nda corap ald?g?n? gorurse k?sa zamanda kotuye giden isleri duzelir
CORBA : Ruyada corba icen kisinin maas? artar gelir duzeyi yuksege c?kar
COP : Umulmad?k bir yerden elde edeceginiz kazancla tabir olunur
CUKUR : Kotu dusunceli bir kimseden zarar goreceginize isarettir

DAG : Ruyas?nda dagdan asag? dogru inen kisi makam?ndan indirilir ruyas?nda dag?n uzerine c?kan bir kisinin ise mevkiisi yukselir
DANS ETMEK : Iyi bir ruya degildir islerinizin ters gidecegi anlam?n? tas?r
DARAGACI : Selamete ermeye isarettir
DARGINLIK : Ruyada yasanan darg?nl?k bos yere yapacag?n?z harcamalara bu yuzden s?k?nt? yasayabileceginize isaret eder
DAYAK : Ruyada dayak yiyen kisi uzuntulerinden ar?n?r guclenir her turlu kotulugun ustesinden gelir
DEFINE : Define bulan kisi bir hastal?k haberi al?r
DENIZ : Ruyada deniz gormek kuvvete isarettir deniz suyunu icerseniz bir mala sahip olunacag? anlam?na gelir
DENIZ KIZI : Ruyada deniz k?z? gormek bos hayaller pesinde kostugunuza ve bunlar?n pesinde kosmaman?z gerektigini isaret eder
DEV : Ruyas?nda dev goren kisi dusmanlar?yla ugrasmak zorunda kal?r
DEVE : Deve gormek sizin hayat?n?zda iyi yonde bir degisiklik olacag?n? mujdeler
DEVE KUSU : Etraf?n?zda sizi cekemeyen k?skanc mizacl? bir kad?n? simgeler
DIKEN : Fitne ve dedikoduyla tabir edilir
DILENCI : Bilginizin artacag?na ve sizi cekemeyen kisilere galip geleceginizi isaret eder
DIS : Disin uzad?g?n? gormek bir yerden gelecek guzel haber disinizin salland?g?n? gormek bir hastal?k gecireceginiz anlam?ndad?r
DOGURMAK : Eger k?z cocuk dogurursa hay?l? ve temiz habere sayet erkek cocugu dogurursa s?k?nt?l? haberle yorumlan?r
DUMAN : Ruyada duman icinde kald?g?n?z? gormek aile hayat?n?zda veya is yasam?n?zda gecmis bir olay?n yeniden gundeme gelecegine isaret eder
DUVAR : Saglam duvar iyilige y?k?k duvar ise zarara isaret eder
DUSMEK : Ruyan?zda dustugunuzu gormeniz bir yerden kazan?lacak haram mala isaret eder

 

EBE : Ruyada ebe gormek mal?na mal katmaya bol kazanca isarettir
ECZACI : Hilekar kimselerden kendinizi sak?nman?z gerektigi anlam?ndad?r
EGLENCE : Mutlu ve tebrik haberlere isarettir
EJDERHA : Elde edilecek zafere isarettir
EKMEK : Ekmegi gormek iyi bir dunya gecimine ekmegi kesmek ise umitlerinin bosa c?kacag?na isarettir
EKSI : Ruyada eksi bir sey yedigini goren kisi bir sure gecim s?k?nt?s? ceker
ELMA : Sevdiginiz kisinin size kars? olan sevgisini kan?tl?yacag?n? mujdeler
EMEKLEMEK : Ruyas?nda kendini emeklerken goren kisi zenginse fakirlesir fakirse zenginlesir veya mevkiisinde bir degisilik olur
ENKAZ : Ruyada enkaz kald?rd?g?n?z? ggormeniz su anda bas?n?zda olan bir dertten kurtulacag?na delalet eder
ERIK : Ruyada erik gormek yemek bir dileginizin gerceklesecegine eger kuru erik gorduyseniz ufak bir rahats?zl?k gecireceksiniz demektir
ESYA TASIMAK : Ruyada esyay? bir yerden baska bir yere tas?mak derdinizi atacag?n?za isaret eder
ET : Ruyada pismis et gormek mal sahibi olacag?n?za cig et gormeniz ise elinizden bir miktar para c?kacag?na delalettir
EVLENMEK : Ruyas?nda evlendigini goren insan buyuk bir kisinin umulmad?k yard?m?yla kars?las?r
EZAN : Munas?p olmayan bir yerde ezan okumak bir kotuluk yapt?g?n?z?n uyar?s?d?r yerinde ezan okumak isinde mekan?nda ilerlemeyle yorumlan?r

 

FACIA : Iyi ve sevindirici haberler alacag?n?za isarettir
FAHISE : Gormek iyi degildir dostluguna guvendiginiz biri taraf?ndan aldat?labileceginize isaret eder
FALAKA : Uzaktan birinin iyiligini ve yard?m?n? alacag?n?z? gosterir
FARE : Ruyada bir cok fare gormek bolluga ereceginize isaret eder
FELC : Ruyan?zda felc oldugunuzu gormeniz sagl?kl? ve mutlu bir hayat sureceksiniz demektir
FERIBOT : Ruyada feribota binmek bir isin alt?ndan kalkamayacag?n?za ve borca gireceginize isaret eder
FINDIK : Zor kazan?lacak mal ve servete isaret eder
FIRTINA : Ruyada f?rt?na c?kt?g?n? goren kisi evinde veya is yerinde bir tats?zl?k yasar
FIL : Fille ilgili ruyalar iyiye yorumlan?r mevkinin yukselisi ve kedersiz bir yasama isaret eder
FINCAN : Yarar bekledigin bir yerden az kazanc sagl?yacag?na isarettir
FOTOGRAF : Tehlikeli bir yolculukla tabir edilir
FUAR : Kotu giden islerinizin yoluna girecegine isaret eder
FUZE : Cok hayal kurdugunuza boyle giderse bunlar? gercege donduremeyeceginize isaret eder

 

GALIBIYET : Ruyada galip geldiginizi gormek uzuntulerinizden kurtulacag?n?za isaret eder
GAR : Ruyada bir tren gar? gormek gurbetten gelecek haberle yorumlan?r
GARAJ : Ruyada garaj gor ek yolculuga c?kmaya isarettir
GAZINO : Goren kisi mali ac?dan zor duruma duser
GECE : Issizlige ve bos gezmeye isaret eder
GELIN : K?sa surede c?kacak k?smet ve sansla tabir olunur
GEMI : Kisi gemiye binmis ise feraha erecegine eger gemi karaya oturmus ve yurumuyorsa bir kederle kars?lasacag?na delalettir
GEYIK : Ruyas?nda geyik goren kisinin eline bir miktar para gecer
GIZLENMEK : Birine bassagl?g? dileyeceginize delalettir
GOGE CIKMAK : Ruyada goge c?kmak isinde yukselecegine gokten inmek ise bir hakaretle kars?lasacag?n?za delalettir
GOKKUSAGI : Ruyada parlak ve ?s?k veren bir gokkusag? gormek hay?rl? bir nimetin ferahl?k veren mutlulugun habercisidir
GOL : Ruyada gole girdigini goren kisi hile ve fesatla kars? kars?ya kal?r
GOZYASI : Ruyada gozyas? doktugunu goren kimse cok buyuk sevince nail olur
GUL : Ruyas?nda gul koparan kimse hay?r ve iyiliklerle kars?las?r dilek ve murad?na erer
GULMEK : Ruyada gulmek iyi degildir gulen kisi kederle kars?las?r
GUNES : Ruyada gunesin dogudan dogugunu goren kisi cok istedigi bir dilegi gercege donusur eger gunes bat?dan doguyorsa uzak kald?g? bir yak?n?na kavusma anlam? tas?r
GUVE : Gormek bir rahats?zl?k gecireceginiz anlam?ndad?r
GUVERCIN : Ruyada guvercin gormek iyidir cok yak?n bir zamanda elinize para gececegini mujdeler
GUZEL : Guzel insan guzel olan seyler gormek etraf?n?zdaki insanlar?n sizi k?skand?g?na imrendiklerine isaret eder

 

HABER : Ruyada iyi bir haber ald?g?n? gormek iyi arkadasl?ga delalettir
HACC : Hacc ile ilgili ruyalar hay?rla yorumlan?r zenginlige iyi hayata ve din butunlugune isarettir
HAC : Bu ruyay? goren insan dogruluktan sapm?s onemli baz? yalanlar soylemistir goren kimse kendine cekiduzen versin diye uyar? anlam?ndad?r
HAKIM : Kisinin mutlu bir olayla kars?lasacag? anlam?n? tas?r
HALAT : Gormek kurtulus ve kuvvete isarettir
HAMAK : Gormek size bir deniz yolculugunun gozuktugunu mujdeler
HAMAM : Ruyada gorulen hamam ruyas? hamam?n ve suyun durumuna gore yorumlan?r soguk bir hamam s?k?nt?ya hamamda ?l?k suyla y?kan?ra islerinin yolunda gidecegine hamamda s?cak suyla y?kand?g?n? goren kimsede tez ve guzel bir haberle kars?las?r
HAMAM BOCEGI : Goren kisinin etraf?nda zay?f bir dusman? oldugunun habercisidir
HAMILE : Ruyas?nda hamile oldugunu goren kimsenin mal ve is dunyas?ndaki seylerin fazlalasacag?n? isaret eder
HAPISHANE : Gormek kisinin bir tak?m hatal? isler yapacag?na hileyle bir tuzaga dusurulmesiyle yorumlan?r
HASTAHANE : Hayat?n?zda baslayacak yeni bir donemin habercisidir
HATIM INDIRMEK : Gunahlar?n?zdan ar?n?p tevbe etmeniz gerektigini isaret eder
HAVUC : Havuc gormek icinde bulundugu zorluk veya kotu bir durumdan kurtulacag?na isaret eder
HAVUZ : Goren kisi comert ve iyi birinin yard?m?n? al?p rahata erecegini isaret eder
HAYALET : Su anda bir olaya cok uzuldugunuzu fakat bunun hakk?nda sevineceginize delalettir
HEDIYE : Ruyada hediye gormek sevgi ve sayg?nl?k belirtisidir
HEYKEL : Gormek korkulardan kurtulmak ve etraftaki dusmanlara galip geleceginizi mujdeler
HINDI : Eger uysal hindi ise ev icinde huzur ve sukunete ,vahsi hindi ise cabuk ve guzel haberle yorumlan?r
HOKKABAZ : Birisinin size yalan yere suc yuklemek istemesiyle yorumlan?r
HOROZ : Erkek cocuk sahibi olunacag?na veya hay?rl? bir evle yorumlan?r
HORTUM : Kazanc?n?zda bir yukselme olacag?n? isaret eder
HUZUN : Ruyada kendisini huzunlu ve kederli goren kisi mutlu haberler al?r

 

IRMAK : Ruyada ?rmak buyuk bir mevkiye oturacag?n?z? isaret eder
ISIRGAN OTU : Ruyada ?s?rgan otu gormek hayatta baz? hususlarda basar?s?zl?ga isarettir
ISIRMAK : Bir kisi kendini ruyada ?s?r?ld?g?n? gorurse bir sevinc yasar eger siz birini ?s?r?rsan?z yak?n dostunuzun hile ve dusmanl?g? ile yorumlan?r
ISLIK CALMAK : Bu ruya ahlak bozuklugu ile yorumlan?r
ISIK : Ates ?s?g? gormek cabak bir habere ve sbir suprizle kars?lasacag?n?za isarettir
IZGARA : Goren kisinin isleri duzene girip basar? elde eder

 

IBADET ETMEK : Bu ruya cok hay?rl? bir ruya olarak yorumlan?r bol r?z?k iyi haberler mujdeler
IC CAMASIR : Gormek birinden k?ymetli bir hediye alacag?n?z? gosterir fakat ic camas?r?n?z? c?kard?ysan?z hasta olacaks?n?z demektir
ICKI : Haram mala ve dusmanl?ga delalettir
IDAM : Mevkive sohreti simgeler
IFTAR : Ruyan?zda iftar ziyafeti verdiginizi veya bulundugunuzu gormeniz uzuntu ve kederlerinizden kurtulusunuza isaret eder
IFTIRA : Iftiraya ugrad?g?n? goren kisi bir uzuntuye maruz kal?r
ILAC : Dini vecibelerinizi yerine getirmeniz gerektigini isaret eden bir ruyad?r
IMAM : Iyi bir mevkiye gecip sozu dinlenir biri olacag?n?za isarettir
IMTIHAN : Ruyada imtihan oldugunuzu gormeniz herhangi bir konu hakk?nda endiseye duseceginize delalettir
IMZA : Ruyada herhangi bir yere imza att?g?n?z? gormeniz beklemekte oldugunuz islerinizin iyi sonuclanacag?na isaret eder
IN : Bir hane degisikligine delalettir
INCIR : Mevsiminde gorunduyse sevince isarettir mevsim d?s? gorunduyse geciminizi eskisinden daha rahat kazanacag?n?za isarettir
INEK : Sutlu inek ise iyilikle yorumlan?r
INSAAT : Genc biri icin yeni bir is teklifine orta yas ve ustu icin guc bir isin alt?ndan kolayl?kla kalkabilecegine isarettir
INTIHAR : Intihar etmek bir gonul iliskisi ile yorumlan?r
IPEK : Ruyada ipek goren kisi cok faydal? ve yararl? bir seye sahip olacak demektir
ISKAMBIL : Ruyada iskambil destesi gormek sizi cekemeyen baz? kisilerin aleyhinize dedikodu yurutecegini isaret eder

JANBON : Yedigini gormek sagl?g?n?z?n bozulacag?na satmak ise bir hata isleyeceginize isaret eder
JARTIYER : Gormek bir yerden zarar goreceginize isaret eder
JAPON : Seyahate c?kmakla yorumlan?r
JET : Hayat?n?zda umulmad?k bir degisiklige delalettir
JETON : Bol kazanca isarettir

  KABAK : Sayg? ve hurmet goren bir insanla tabir edilir eger goren kisi hasta ise k?sa surede sifa bulacag?na delalettir
KABE : Hay?rla yorumlan?r etraf?nda tavaf ettiginizi gormeniz her yonden selamete ulasacag?n?za delalettir
KABIR : Gormek yap?lan hata ve kusur yuzunden duyulacak pismanl?k anlam?ndad?r
KABUS : Gormek etraf?n?zdaki insanlar?n tesiri alt?nda kalarak zarar goreceginizi isaret eden bir ruyad?r
KADIR GECESI : Gormek butun dilek ve murad?n?z?n gercek olacag?na isaret eder
KAFES : Bir s?k?nt? atlatacag?n?za isarettir
KAGNI : Uzun bir yolculuk habercisidir
KAHKAHA : Ruyada kahkaha atmak kotu haber isaretidir
KAMYON : Gormek is veya ev degisikligi demektir
KAN : Gormek ruyay? bozar bu ruya hic bir anlam teskil etmez
KAPAN : Hilekar yalanc? bir insanla yuzyuze geleceksiniz demektir
KAPI : Gormek kap? acmak k?smet kap?lar?n?n ac?lmas? talihinizin donmesi anlam?nda yorumlan?r
KAPLAN : Bir dusmanla ugrasmak zorunda kalacag?n?za isarettir
KAPLICA : Yeni bir is yeni bir baslang?c ile yorumlan?r
KAPLUMBAGA : Gormek gec ama hay?rla sonuclanacak bir dilekle tabir edilir
KAR : Gormek ustunuzdeki sans?zl?klar?n iyiye donecegine isarettir
KARGA : Gormek yalanc? bir kisiyle tan?sma anlam?ndad?r
KARINCA : Uzun omurle tabir edilir
KARPUZ : Kazanc?n?z?n artacag?na isaret eder
KARYOLA : Bir is icin yol yapacag?n?z? gosterir
KAVUN : Fazla dusunceden yap?lan bos kederi anlat?r
KAYIK : Gormek yap?lacak k?sa yollar? temsil eder
KAZ : Mevki degisikligine isarettir
KEFEN : Birisinin size yapacag? yard?m ile tabir edilir
KELEBEK : Islerinizin cok iyiye gidip zengin olacag?n?za isarettir
KIYAMET : Gormek adaletli ve insafl? olmaya ve korkuya isarettir
KIRAZ : Sagl?kl? bir hayatla tabir edilir
KOC : Seref ve itibar kazanacag?n?z?n habercisidir
KOSMAK : Bos hayaller kurdugunuzu isaret eder
KOMUR : Elinize haram mal gececegine isaret eder
KUYU : Gormek butun keder ve s?k?nt?lar?ndan ar?nacag? anlam?ndad?r

 

LABORATUAR : Gormek yasam?n?zda sayg ve itibar goreceginizi isaret eder
LAGIM : Istemeden kotu bir ise kar?s?p bu yuzden uzuntu duyacag?n?za isarettir
LAHANA : Gormek kendi hakk?n?zda guzel sozler isitmekle tabir edilir
LASTIK : Gormek iki yuzlu bir insanla tan?smaya isarettir
LEBLEBI : Faydas?z seylerle vakit oldurdugunuzu isaret eder
LEKE : Hakk?n?zda edilen baz? laflar?n oldugunun haberini verir
LEYLEK : Degerli bir insana verilecek davete isaret eder
LIMAN : Kars?n?za c?kacak her turlu guclugu yeneceksiniz demektir
LOKANTA : Onemsiz baz? s?k?nt?lar atlatacag?n?z? gosterir
LUKS : Hakk?n?zda dedikodu yap?ld?g?n? gosterir

 

MAAS : Ruyada maas ald?g?n?z? gormeniz bir yerden alacag?n?z ve faydal? olacak manevi destegi mujdeler
MAC : Seyrettiginizi gormeniz vaktinizi bosa harcad?g?n?z?n uyar?s?d?r
MAGARA : Bir dost sayesinde s?k?nt?lardan kurtulmaya feraha ermeye isarettir
MAHKEME : Can s?k?c? bir haberle yorumlan?r
MAKAS : Simdiye kadar sahip oldugunuz mallar?n ikiye katlanacag?na isaret eder
MAKINE : Iyi gunlerin pek yak?nda oldugunu mujdeler
MAKYAJ : Birini hile ve yalan yoluyla kand?racag?n?z anlam?ndad?r
MANASTIR : Bir sure yaln?zl?k cekeceginizi isaret eder
MANAV : Gormek iyiligin ve guzelligin habercisidir
MANDOLIN : Gormek arkadaslrla yap?lacak eglenceli geziyi mujdeler
MANOLYA : Gormek bolluk ve bereket habercisidir
MATBAA : Gormek o seneyi s?k?nt?s?z ve rahat gecireceginiz anlam?ndad?r
MATKAP : Gormek hilesi dalaveresi buyuk sozleri cok siddetli kimseye isarettir
MAYMUN : Gormek zarar verici dusmand?r zeki ve kurnaz bir insan?n sizi aldatmak icin elinden gelen herseyi yapmakta oldugunu gosterir
MEHTAP : Gormek parlakl?g?na gore para ve kazanca isarettir yeni ay gormek yeni bir iliski baslang?c? yar?m ay gormek hayatta degisiklik ay ? tutulmus gormek deprem olacag?n? isaret eder
MEKKE : Gormek hay?rl? islere giriseceginize evinizde bolluk ve berekete isarettir
MEKTUP : Yazd?g?n?z? gormek dostlar?n?zdan iyi haberler alacag?n?za ruyada mektup almak hay?r ve menfaat bulacag?n?za delalettir
MEME : Ruyada memesinden sut gelen kisinin iman kuvvetine isarettir
MENDIL : Gormek ayr?l?ga isarettir
MERDIVEN : Merdivenden c?kmak hay?r menfaat ve basar?ya inmek ise seref ve makam?n?z?n elinizden gidecegiyle yorumlan?r
MEVLID : Gormek bir fakiri veya bir yetimi sevindirmeniz gerektigini isaret eder
MEYHANE : Tan?mad?g?n?z birinin kaba hareketlerine maruz kalacag?n?z? gosterir
MISAFIR : Gormek kazanc?n?z?n artacag?na isaret eder
MOTOSIKLET : Degisik arkadasl?klar kuracag?n?za isarettir
MUM : Yanan bir mum gormek islerinizde ve hareketlerinizde dikkatli olman?z gerektigini gosterir
MUNECCIM : Gormek umutsuzluk ve kedere dusmeye delalettir

 

NABIZ : Ruyada nabz?n?z? dinlediginizi gormeniz as?k olacag?n?za fakat kars?l?k alamayacag?n?za isarettir
NAL : Gormek karl? bir ise giriseceginize isarettir
NAR : Gormek bol kazanca ve hay?rl? evlada isaret eder
NAMAZ : K?ld?g?n? gormek sevincli ve ferah gunlerin yaklast?g?na isarettir
NARGILE : Su andaki davran?slar?n?z?n sonradan bas?n?za dert acacag?n? ifade eden bir ruyad?r
NEHIR : Goren kisi cok neseli gunler gecirir
NESTER : Gormek bir konu hakk?nda son fikri sizden alacaklar?na isarettir
NEVRUZ : Gormek keder ve uzuntuden kurtulmaya isarettir
NIKAH : Gormek size buyuk sorumluluk tas?yan bir gorev vereceklerini gosterir
NISANLANMAK : Bekar ise evlenecegine evli ise biraz zahmet cekecegine isaret eder
NOHUT : Goren kisi umitsizlige kafa yorgunluguna duser
NOTER : Gormek kendinize ve islerinize dikkat etmenize aksi halde bir zarara ugrayabileceginize isaret eder

 

OCAK : Gormek sahibi olacag?n?z mal ile yorumlan?r
ODUN : Gormek etraf?n?z?n k?skanc haset ve kotu insanlarla cevrildigini gosterir
OGLAK : Gormek evliler icin cocuk bekarlar icin k?smet habercisidir
OKUMAK : Ruyada okudugunuzu gormek en yak?n dostunuza bile s?rr?n?z? soylememenizi belirten bir ruyad?r
OMLET : Pisirdiginizi gormek baz? soz ve hareketleriniz yuzunden arkadaslar?n?z? muskul durumda b?rakacag?n?za omlet yediginizi gormekse hayatta guc meseleleri yenmek icin cok caba sarfedeceginize isarettir
ORKESTRA : Gormek k?sa surecek onemsiz bir uzuntu gecireceginize isaret eder
ORMAN : Gormek zengin ve iyilik sever biriyle tan?sacag?n?z? belirtir
OTEL : Gormek yolculuga isarettir
OTOPARK : Gormek hayat?n?zda baz? degisiklikler olacag?n? isaret eder
OTOSTOP : Yapt?g?n?z? gormek uzun ve yorucu bir gun gecireceginizi isaret eder
OYUNCAK : Gormek yasayacag?n?z kucuk bir sevince delalettir
OYUN OYNAMAK : Ruyada oyun oynad?g?n? gormek dince eksik yanlar?n?n bulundugunu belirten bir ruyad?r

ÖDUNC : Ruyan?zda bir seyi odunc ald?g?n?z? gormeniz ald?g?n?z sey kadar borca gireceginize isaret eder
ÖGRETMEN : Gormek huzur ve rahatl?kla yorumlan?r
ÖKUZ : Goren kisi o sene bolluk ve berekete nail olur
ÖLCMEK : Ruyada kolla yada kar?sla olcum yaot?g?n? goren kisiye yolculuk gorunuyor demektir
ÖLDURMEK : Birini oldurdugunu gormeniz gunaha girdiginizi haber eder
ÖLMEK : Ruyada olmek omur uzamas? anlam?ndad?r
ÖLÜ GÖRMEK
:Rüyada ölü görmek hayra yorulur. Ölmüş insanların rüya aleminde söyledikleri dogru olarak çıkar. İnsanın kendisini ya da baskasını ruyada ölmus görurse, onun ahlakının bozulmasına yorumlanır. olunun guldugunu görmek vicdanınızın rahat olacagını isaret eder.

Rüyada ölü görmek, sevilen birinin geleceğini haber verir. Ölü diri getirir.

Rüyada ölü görüldüğünde korkulmamalıdır. Çünkü ölü hayra yorulur. Rüyada bir ölü görmek sevilen birinin geleceğini haber verir. Yani ölü diri getirir.

Rüyada kendinin ölüp dirildiğini görmek; isteklerinize kavuşacağınıza, ölü birine birşey vermek veya almak; bolluk içinde yaşayacağına, ölü bir kadını doğururken görmek; uzun süredir görülmeyen bir akrabadan haber alınacağına, ölmüş bir adam görmek; sevilen bir dostu kaybetmeye, bir ölünün tekrar dirildiğini görmek; güzel bir haber almaya ve bozulan işlerin tekrar yoluna gireceğine işarettir.

Ölmek dince eksikliğe ve itikat bozukluğuna; yolculuğa, bir yere taşınmaya yahut yoksulluğa yahut evlenmeye,
Ölüm bazen uzlete, rahata kavuşmaya yahut şerefe; âni ölüm yoksul için zenginliğe, zengin için yoksulluğa,
Ölmek, bir hatadan yahut günahtan pişman olmaya, ölüm belirtileri olmadan, uyurken hastalanmaksızın öldüğünü görmek ömrünün uzun olmasına,
Bir şeyden korkan yahut üzüntü ve sıkıntı içinde olan kimsenin öldüğünü görmesi hayra ve esenliğe,
Ölü olduğunu görmek sevince ve imrenilecek güzel bir duruma gelmeye,
Ölüm anı ve onun sıkıntılarını çektiğini görmek çıkar için insanlara zulmetmeye,
Bazen ölüm anı dinde tartışmaya, ev taşınmaya, borç ödemeye, evlenmeye, misafiri hazırlamaya, bir sanattan diğer sanata geçmeye yahut haklardan istifade etmeye,
Ölü üzerine feryad ederek ağlamak vaaz ve nasihate,
bu ağlamayı dinlemek çirkin koku yayan bir yeri açmaya ya da çalgı aletlerinin çalındığı bir merasimde bulunmaya; bir fitne çıkarmaya,
Ölü ardından üzüntüyle - sesli de olsa- ağladığını görmek sevinç ve sürura,
Ölü üzerine ücretle ağlayan kadınları görmek durumun değişmesine, çirkin amellere,
Ölerek toprak zeminde çıplak kaldığını görmek yoksulluğa, bir yatağın üzerinde kendini böyle görmek dünyasının iyileşmesine,
bir sedir üzerinde ölüp çıplak kaldığını görmek şeref ve rütbeye,
Öldüğünü, tabuta konarak omuzlar üzerinde mezara götürüldüğünü fakat defnedilmediğini görmek dünyaca yücelmeye ve büyük bir mevkiye geçmeye,
defnedilmiş ise dünyanın kendisine galip gelmesine;
Öldüğü halde kefen, tabut ve yıkanmak gibi şeyleri görmemek bir şeyin kırılmasına yahut yıkılmasına,
Ölüp de defnedildiğini görmek tövbe etmeden vefata,
öldüğü halde dirildiğini görmek tövbe etmeye,
Öldüğü halde yaşadığını görmek yoksulluktan so a zengin olmaya, günahlarından tövbe etmeye, yolcu ve gurbette ise vatanına dönmeye,
Bilinmeyen kadının ölmesi yağmur yağmamasına, bu kadının dirilmesi bereketli yağmurlara,
Hanımının ölüp tekrar dirildiğini görmek ziraat ve harmandan fayda görmeye,
Kadınların vefatı çocukların ölümüne,
çocukların ölümü kadınların vefat etmesine,
Ölmüş birinin ölmediğini söylemesi, onun durumunun şehidlik makamı olduğuna,
Ölmüş birini sırtına almak dinsiz birinin meşakkat ve sıkıntısını üzerine almaya,
Ölüyü, mutad olan şeklin dışında yüklendiğini görmek haram mala,
Ölü taşıdığını görmek devlete hizmet etmeye,
Ölmüş birini hasta olarak görmek, onun dini bir vazifeden sorumlu tutulduğuna,
Ölmüş birinin kişinin kendisi ve insanlar için bir şeyi haber verdiğini görmek, bu haberin aynen çıkmasına;
ölü geçmişte olmayan bir şeyi haber vermiş ise bu rüyanın geçersiz olmasına,
Ölüyü güzel bir sedirde görmek, onun Cennette olduğuna,
Ölüyü beyaz, yeşil elbiseler içinde yahut sağlıklı ve iyi durumda görmek, onun kabirdeki halinin iyi olduğuna;
siyah ve çirkin renkli elbiseler içinde ve üzüntülü görmek azap çektiğine,
Ölünün ardı sıra gitmek, ölen kimsenin meslek ve işine, görüş ve düşüncesine uymaya,
Ümamın ( önder konumdaki kimselerin) ölmesi şehrin yahut o yerleşim alanının harap olmasına,
Uzaktaki yahut kaybolmuş birinin ölüm haberini almak, onun dice noksanlık içinde olduğuna,
Oğlunun öldüğünü görmek düşmanından kurtulmaya,
kızının öldüğünü görmek ümitsizliğe,
Erkek kardeşinin öldüğünü görmek düşmanın vefatına yahut zarardan kurtulmaya,
Ölü ile arkadaşlık etmek yolculuğa ve bununla erişilecek hayra,
Ölüyü yediğini görmek uzun ömre,
Ölünün bir şey yemesi, o şeyin pahalılaşmasına,
Ölmüş anne ve babalarının sağ olduklarını görmek korkudan emin olmaya, sevinç ve mutluluğa,
Ölüyü dirilttiğini görmek birinin hidayetene vesile olmaya,
Ölmüş birinin ikinci kez öldüğünü görmek, onun adaşı yahut yandaşı olan birinin yefat etmesine,
Ölünün bir yerinden şikâyet ettiğini görmek, onun bir şeyden sorumlu tutulduğuna,
Ölüye bir şey vermek - eğer ölü bunu almış ise- mal veya dünyalığına gelecek zarara,
Ölünün yenecek bir şey vermesi ummadığı yerden rızka nail olmaya,
Ölünün elini tuttuğunu görmek, ümidini kestiği bir şeyin gerçekleşmesine,
Ölü bir kimseyle kanuşmak uzun ömre,
Tanıdığı bir ölüyü öpmek veya onun tarafından öpülmek onun vereselerine bıraktığı mal ve ilminden istifade etmeye,
tanınmayan ölüyü öpmek tahmin edilmeyen bir yerden mal ve dünyalığın gelmesine,
Ölü ile cinsi münasebette bulunmak ümidini kestiği bir şeyin gerçekleşmesine ya du bu işin ölünün vereseleri tarafından gerçekleşmesine yahut o ölüyü hayırla yâd etmeye,
Ölmüş birinin bir diriyi dövmesi, dövülen kimsenin dinen sakıncalı bir iş işlediğine,
Ölmüş birini dövmek - eğer ölü buna razı ve itaat ediyorsa- döven kimsenin ölüye hayır ve duâ ettiğine ya da yolculuk yaparak bir hayra ermeye yahut kaybettiği şeyi bulmasına,
Ölüyü soymak, eşini boşamak için zorlanmaya, malında zulüm meydana gelmesine, yolculuğa, günahtan temizlenmeye, tövbe etmeye ya da -kâfir için- İslâmla şereflenmeye,
Ölmüş kimseyi uykuda görmek, onun durumunun iyi olduğuna,
Ölü üzerine namaz kılmak çirkin bir iş yapmaya yahut batıl amele delalet eder.

OLU YIKAMAK : Birinin borcunu ustleneceginize isarettir

OPMEK : Ruyada birini sehvetle optugunu goren kisi ondan yard?m gorur
ORDEK : Yukselmeye isarettir
ORUMCEK : Gormek sevincli bir olay?n habercisidir

PADISAH : Gormek ilerlemeye mesleginde iyi bir duruma gelmeye delalettir
PANCAR : Gormek uzuntu ve kedere isarettir
PAPATYA : Gormek guvenilir bir dost edineceginize isarettir
PARA : Yaramaz sozlere dedikoduya isarettir
PASTA : Gormek kazand?g?n?z paray? har vurup harman savurmaya isaret eder
PATATES : Gormek yeni arkadasl?klar kurmaya isarettir
PEYGAMBER : Gormek berekete ermek mutluluga kavusmak gibi seylerle tabir edilir
PEYNIR : Goren kisi haz?r mala kavusur o sene bolluga erer
PIJAMA : Gormek can s?k?c? bir haber alacag?n?za isaret eder
PILAV : Gormek yeni ve hay?rl? bir ise tesebbus edeceginize delalettir
PIRE : Gormek etraf?n?zda olan zay?f dusmanla tabir edilir
PIRZOLA : Yemek gormek istikbalinizin parlak olacag?na isarettir
PIYAZ : Gormek hasta olan yak?n?n?z?n iyilesmesiyle yorumlan?r
POGACA : Gormek para s?k?nt?n?z?n bir sure daha devam edecegine delalettir
POLIS : Gormek omur boyu rahatl?k icinde yas?yacag?n?za isarettir
PUT : Gormek zaaf ve b?kk?nl?ga isarettir

 

RADYO : Dinlemek hafif bir can s?kk?nl?g?na radyo sat?n almaksa bir arkadas?n?z?n kalbini k?racag?n?za delalettir
RAHIBE : Gormek hareketlerinizi goz alt?na alman?z gerektigine isaret eder
RAKAM : Ruyada birden yetmissekize kadar olan say?lar yuksek sans? ifede eder
RAKI : Ictigini gormek bir hastal?k atlatacag?n?z? haber eder
RAY : Gormek kucuk bir tehlike atlatacag?n?za isaret eder
RECETE : Gormek bir hasta ziyaretinde bulunacag?n?za isarettir
REDDETMEK : Birseyi reddettiginizi gormek ask hayat?n?zda buyuk bir hayal k?r?kl?g?na ugrayacag?n?z?n habercisidir
RUJ : Gormek bir surprizle kars?lasma anlam?n? tas?r
RUZGAR : Gormek gam ve kederden kurtulmaya isarettir

 

SAAT : Gormek gecim rahatl?g? r?z?k bollugu ve ev hayat?nda mutluluk demektir
SABUN : Gormek gecimini zor sartlar alt?nda elde etmekle yorumlan?r
SAC : Ruyada sac?n?n dokuldugunu goren kisi kedere duser sac?n?n uzad?g?n? gorurse sevinecegi bir haber alacag?na saclar?n?n kesildigini gormek ise sevdigi insanla aras?n?n biraz ac?lacag?na delalettir
SAGMAK : Ruyada bir hayvan? sagd?g?n? gormeniz iyilik ve bollukla tabir edilir
SAKSI : Gormek bekarlar icin iyi bir evlilik evliler icinse iyi bir is terfii ile yorumlan?r
SAMAN : Gormek paraya ve mal?n artacag?n? gosterir
SANCI : Cektigini gormek paras?n? iyi olmayan bir yere harc?yacag?n? ve bundan oturu pismanl?k duyulacag?n? belirtir
SANDAL : Gormek s?k?nt?dan kederden kurtulusa isaret eder
SANSAR : Gormek cimri ve kotu bir akraba ile hos olmayan bir tart?sma demektir
SARAY : Gormek emniyette ve huzur icinde olunacag?na ve islerin yoluna girmesiyle tabir edilir
SARI : Ruyas?nda sar?y? hassas herseyden cabuk etkilenen biri gorur bu ruyay? goren kisi biraz rahats?zlan?r
SARMASIK : Bu ruyay? goren kisi kimseye guvenmeden kendi isini kendi yapmas? gerektigini belirten bir ruyad?r
SARMISAK : Gormek yap?lan dedikodular?n habercisidir
SAVAS : Gormek tan?d?klar aras?nda fitneye siddete isarettir
SEL : Bast?g?n? gormek halka butun insanlara gelecek olan bir belaya veya salg?n hastal?ga isarettir
SEVINMEK : Tam tersi bir seye gozyas? dokeceginizi gosterir
SIRAT KOPRUSU : Gormek dogruluk yolunda bir insan oldugunuzu atlad?g?n?z? gormeniz ise dogruluk yolundan sapacag?n?z? gosterir
SIGARA : Icmek bos umit ve hayaller kurmaya bazende sevdalanmaya delalettir
SIS : Gormek s?k?nt? ve kedere isarettir
SIYAH BENEK VE NOKTALAR : Yuzunde siyah noktalar oldugunu gormek etrafta sevilmeyen hal ve hareketlerinizin olduguna isarettir
SOGUK : Gormek zahmet ve zorluklara gogus germek zorunda kalacag?n?za isarettir
SOKAK : Goren kisinin baz? islerde yanl?sl?k yapacag?n? belirtir
SOYUNMAK : Bu ruya kisinin kotu durumlardan kurtulacag?na borclu ise borcundan kurtulacag?na uzuntusu varsa bunu atacag?na delalettir
SUNNET : Gormek ailesinden birinden yard?m gormesi anlam?na gelir
SUSLENMEK : Evinize yeni bir sey al?nacag?n? gosterir

 

SALGAM : Gormek s?k?nt? ve darl?ga dusulecegini gosterir
SAM FISTIGI : Gormek mala ve mulke isarettir
SARKI : Soylemek hile yalanc?l?k ve kavga gibi durumlarla kars?lasmaya isarettir
SEKER : Gormek uzuntulerden kurtulusun habercisidir
SEYTAN : Gormek bir dusman?n?z taraf?ndan zarar goreceginize isarettir
SIMSEK : Yak?n zamanda korkulu ve hiddetli olaylara maruz kalacaks?n?z

 

TABAK : Gormek eger dolu ise bolluga bos ise k?tl?ga gireceginizin habercisidir
TABANCA : Kulland?g?n? gormek iftira tehlikesine sat?n almak bir dedikoduya maruz kalmaya temizledigini gormekse yeni bir ise delalettir
TABLO : Gormek hayallerinizin gerceklesecegine isarettir
TAHT : Gormek devlet kap?s?nda olan bir isinin hallolmas? demektir
TAHTA KURUSU : Gormek cevrenizde size zarar vermek isteyen insanlar?n oldugunu gosterir
TAKSI : Goren kisinin her tesebbuste basar?l? olacag?n? gosterir
TARAK : Gormek etraf?n?zda faydal? ve hay?rl? insanlar bulunduguna ve onlardan yararlanacag?n?za isarettir
TAS : Gormek hay?r ve iyilige isaret eder
TAVSAN : Gormek iyi talihle yorumlan?r
TAVUK : Gormek nimete ermek bol r?z?k sahibi olmakla tabir edilir
TAVUS KUSU : Goren kisi yuksek makam sahibi olur
TAY : Gormek hay?rl? ve mujdeli bir haber alacag?n?z anlam?ndad?r
TELEFON : Konustugunuzu gormeniz munasebetsiz bir kisi taraf?ndan rahats?z edileceginiz anlam?ndad?r
TENCERE : Gormek resmi bir dairedeki isinizin iyilikle sonuclanacag?n? mujdeler
TERLEMEK : Uzuntulu bir haber anlam?ndad?r
TERLIK : Gormek yeni bir ise veya memuriyete gecis yapacag?n?z? gosterir
TEYZE : Gormek beklemediginiz bir yerden para alacag?n?za isarettir
TIRNAK : Ruyada t?rnak gormek dusman? alt etmekle yorumlan?r
TILKI : Gormek dalaverac? yalanc? bir kad?nla arkadasl?k yapacag?n?z? isaret eder
TIMSAH : Gormek etraf?n?zda dolasan kotu niyetli insan? temsil eder
TOKAT : Yedigini gormek birinden yard?m alacag?n? gosterir
TURSU : Gormek mal?n? ve paras?n? israf eden kisi olarak tabir edilir
TURBE : Ruyada turbe gormek sonsuz hay?rlara isarettir

 

UCAK : Gormek mevki yukselmesine terfi etmeye isarettir
UCMAK : Hane veya is degisikligine yorulur
UCURTMA : Gormek birinin size sihir yapacag? anlam?na gelir
UYKU : Ruyada uyudugunu goren kisi issiz kal?r

 

UFLEMEK : Ruyada bir yere uflemek gizli tutulan bir olay? ogrenmeye isarettir
URKMEK : Ruyada urktugunu goren kisi can?n? s?kan bir olayla kars?las?r
UTU : Yapt?g?n?z? gormeniz su an mesgul oldugunuz iste basar? sagl?yacag?n?za isaret eder
UZUM : Mevsimi d?s? uzum gormek arzu ettiginiz seylere uzun mucadelelerden sonra kavusacag?n?za delalettir

 

VAAZ : Verdigini gormek etraf?nda sevilen ve laf?n?n dinlendigi bir insan olacag?n? gosterir
VAMPIR : Gormek bir arkadas?n?z?n size zarar vermek istedigine isarettir
VAHSI INSAN : Gormek iftiraya ugrayabileceginizin isarettir
VARIS : Gormek kazanc?n?z?n onemli olcude azalacag?na isarettir
VEZNE : Gormek omrunuzun refah ve huzur icinde gececegine isarettir
VILLA : Gormek istediginiz bir dileginizin gerceklesmesine delalettir
VINC : Ruyada vinc gormek gelecekte iyi bir mevkiye eriseceginize delalettir
VIZE : Almak yak?n bir arkadas?n?z?n yard?ma isarettir

 

YAGMUR : Yagd?g?n? gormeniz umidinizi kestiginiz olay?n gerceklesmesine delalettir
YAKUT : Sahibi oldugunuzu gormeniz bekarlar icin evlenmeye evliler icin mal mulk sahibi olunacag?na isaret eder
YALAN LAF : Soylendigini gormek iyi haberlerle kars?lasacag?n?za bir surprize maruz kalacag?n?za delalettir
YANMAK : Aile icinde yasanacak huzursuzlukla yorumlan?r
YANGIN : Eger duman? olmayan bir yang?nsa s?k?nt?dan kurtulusa sayet dumanl?ysa s?k?nt?ya dusmeye yorulur
YARASA : Gormek etraf?n?zda size yak?n olan birinden kotuluk goreceginize isaret eder
YATAK : Gormek yolla tabir edilir
YEMEKHANE : Gormek hat?r? say?l?r bir buyugunuzden alacag?n?z yard?mla yorumlan?r
YENIYIL : Gorulen ruya gercek olur
YESILLIK : Gormek butun arzular?n?z?n gerceklesecegine isaret eder
YIKANMAK : Cok mutlu bir hadiseyle kars?lasacag?n?z? gosterir
YILAN : Gormek sinsi bir dusman?n?z oldugunun habercisidir
YILDIRIM : Dustugunu gormek evinize h?rs?z girecegi anlam?na gelir
YILDIZ : Mevki sahibi bir insan?n sizi ziyaretiyle yorumlan?r
YOGURT : Gormek helal ve temiz kazanca isarettir
YUMURTA : Gormek evli insanlar icin yeni bir bebege bekarlar icin ise terfiye isarettir
YUZMEK : Murada ermekle tabir olunur
YUZUK : Yeni bir hayata ad?m atmakla yorumlan?r

 

ZABITA : Gormek bas?n?z?n derde girecegi anlam?ndad?r
ZARF : Gormek gizli olan bir olay?n ac?ga c?kmas?yla yorumlan?r
ZELZELE : Gormek bir yerden baska bir yere nakletmeye yorulur
ZEYTIN : Gormek darl?k ve s?k?nt?dan kurtulmaya delalettir
ZINA : Etraf?n?zda size hainlik yapmak isteyen birinin olduguna isarettir
ZINDAN : Gormek bir zarara ugrayacag?na isaret eder
ZIYAFET : Verdiginizi gormek bir hay?r isleyeceginize delalettir
ZURAFA : Gormek sask?nl?k ve uzuntu veren bir haber alacag?n?za isarettir
ZIFAF : Istek ve arzular?n?z?n gerceklesecegine isarettir
ZIYAN : Bir seyi ziyan ettiginizi gormek beklediginiz basar?y? elde etmeye ve sevindirici bir habere isaret eder.
-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
R U Y A - T A B I R I

 

"A"

 

ABA: Ruyada abadan yapilmis bir elbise giymek, yoksul bir duruma dusulebilecek kederli ve uzuntulu bir donem yasanabilecegini belirtir. Renkli aba giyilmesi, hayirli bir haber alinabilecegini, yirtik bir aba ise, yakin bir gelecekte maddi kazanc belirtir.

ABAJUR: Ruyada her ne sekilde olursa olsun abajur ile ilgili bir sey gormek, yakin gelecekte bir isten maddi bir kazanc saglanacagini belirtir.

ABONOZ: Ruyada abonoz agaci veya abonozdan yapilmis esyalar gorulmesi, cok inatci ve huysuz biri ile evlilik veya is ortakligi yapilacagini belirtir.

ABLA: Ruyada kendi ablasini gormek, yakinda iyi bir haber alacagini veya bekarsa evlenebilecegini belirtir.

ABDEST: Ruyada abdest alinirken gorulmesi, o kisinin o donem yasadigi maddi ve manevi sikintilarinin ortadan kalkacagini belirtir. Abdestin bozulmasi ise, bir donem gecici sikintilar yasiyacagini belirtir.

ABDESHANE: Ruyada bir abdesthane gorulmesi, onemli bir isin veya sorunun yakinda cozulecegini belirtir.

ACLIK: Ruyada aclik cekmek, maddi konularda kazanc sagliyacagini belirtir. Bir cocugu, dilenciyi veya bir hayvani doyurmak hayirli bir is yaparak, manevi kazanc sagliyacagini belirtir.

ACUZE: Ruyada ihtiyar ve cirkin bir kadin gormek, evlilik hayatinda sikintiyi belirtir.

ADA: Ruyada ada gormek, bekarlar icin guzel bir ask yasiyacagini, evliler icin evlilik ici maddi veya manevi sikintiyi belirtir. Orta yaslilar icin, is degisikligini de belirtebilir. Ada da gezinti, o sirada cok istedigi bir isin gerceklesmiyecegini, ada da firtina, uzuntu ve aci yasanacagini belirtir. Ada da yanardag gormek, yakinlarinlarinizdan bir kotuluk goreceginizi, adanin batmasi ise, bir kiz cocugu dogacagini belirtir.

ADAM: Ruyada tanimadigi bir adam ile konusma, yeni ve iyi bir arkadasligi, kavga etmek, ev icinde bir sikintiyi, oldurmek, eski bir dusmanligin canlanmasi veya bir dedikodu yuzunden sikintiya dusmeyi belirtir. Adama yiyecek vermek, hafif bir saglik bozukluguna, bir sey almak, ciddi bir hastaliga, iyilik etmek, yakin cevrede bir sikintiya isaret eder. Adama para vermek, cansikici bir dedikoduyu, para almak, emeginin karsiligi cok buyuk bir para kazanilacagini belirtir.

ADEM PEYGAMBER: Ruyada Adem peygamber niyetine kutsal bir kisi gormek, hayatinda o donemde olmasini istedigi bircok seyin gerceklesecegini belirtir.

ADLIYE BINASI: Islerin bozulacagi ve sikinti cekilecegini belirtir. Adliyede hakim gormek iyiye yorumlanir.

AGAC: Ruyada meyva agaci gormek, isteklerin gerceklesecegini ve maddi kazanci belirtir. Yapraksiz ve kuru bir agac gormek, isteklerin gerceklesmiyecegini belirtir. Cok yaprakli agac ise saglik ve mutluluk belirtir.

AGARMAK: Saclarin agarmasini gormek, maddi kayibi belirtir. Bir kadinin saclarinin agardigini gormesi, aldatildilgini belirtir.

AGRI: Ruyada agri cekmek, saglikli, huzur ve guven icinde yasanacagini belirtir. Agrinin dinmesi, umulmadik ve onemli bir yardimin alinacagina isarettir. Agri ceken bir insan veya hayvana yardim etmek girisilen islerde basariya ulasilacagini belirtir.

AHCI: Bolluk, refah ve mutluluga isaret eder. Ayrica beklenmedik bir yolculugu da belirtebilir.

AHIRET: Ruyada ahirete gitmek, uzun ve yararli bir yolculugu belirtir. Ahirette bulunmak, tum cabalarinin karsiligini alacagini buyuk bir iyilik ve mutluluga kavusulacagini belirtir. Ahiretten kovulmak, mal, mulk bazen de can kaybina isarettir.

AHTAPOT: Ruyada ahtapot gormek, girisilecek birden fazla iste buyuk basarilar elde etmeyi belirtir.

AKARSU: Ruyada herhangi bir su akintisi gormek, maddi kazanca isarettir.

AKIK:Saglik ve uzun bir yasantinin isaretidir.

AKREP: Ruyada akrep gormek, kotu ve ahlaksiz biri ile karsilasilacagi veya onunla bir ise girisilecegine isarettir. Akrep sokmasi, agir hastalik veya olume isarettir. Akrep oldurmek bir kotulukten kurtulacagini belirtir.

AKTOR: Ruyada film veya tiyatro aktoru gormek, kendisinin veya yakininin devlet veya bir kurumdan herhangi bir kazanc elde edecegine isarettir.

AKTRIST: Ruyada aktrist gormek, maddi kayiba ugrayacagini gosterir.

ALEV: Ruyada harli bir alev gormek, onceleri kotu giden bir isin sonradan duzelecegini gosterir. Alevle bir yerinin yanmasi, tibbi bir operasyona isarettir. Yangin alevi, iyi bir haberin isaretidir.

ALABALIK: Ruyada alabalik ile ilgili herhangi birsey gormek, beklenmedik bir maddi veya manevi kazanci belirtir.

ALISVERIS:Ruyada alsveris yapilmasi, kazancli bir doneme girildigini belirtir.

ALTIN: Ruyada altin ile ilgili herhangi birsey gormek, maddi, manevi ve saglik yonunden istenilen seylerin gerceklesecegi, cevreden iyilik ve yardim gorulecegi bir doneme girildigini gosterir.

ANAHTAR: Ruyada anahtar kaybetme, erkekler icin, ev degisikligine,kadinlar icin, aile yasantisinda gecimsizlige isarettir. Anahtar bulmak guc ve iyi bir gelecek sagliyacak bir ise baslanacagina isarettir.

ANNE: Ruyada bir kisinin annesini gormesi, iyi ve kazancli gunleri belirtir. Annesini olu gormesi iyi bir haber veya olaya isarettir. Annesi ile darginlik ve kavga ise, basarisizlik ve maddi kaybi isaret eder.

ASK: Ruyada sevgilisi ile baska birisini gormek, erkek icin sevgilisinin kendisine cok sadik olduguna, kadin icinse, tehlikeli bir rakibi olduguna isarettir.

AT: Ruyada herhangi bir sekilde at gormek, iyiye isarettir. Is hayatinda yukselme, ask hayatinda iyi gelismeler, maddi ve manevi isteklerin yerine gelmesine isarettir.

AYAKKABI: Yeni bir ayakkabi almak veya ayakkabisini kaybetmek, sikintili gunlerin belirtisidir. Rahat ve uygun bir ayakkabi bulup giymek, sonunda huzura kavusulacak bir doneme isarettir.

AYNA: Ruyada aynaya bakmak, yeni bir cevre ve yeni dostlar edinmeye isarettir. Aynanin kirilmasi kotu bir haber alinacagini belirtir.

AYVA: Ruyada ayva gormek, kisinin icinde bulundugu duruma gore, hastalik, hastaliktan kurtulus, yolculuk, dogum, iste basari ve kazanci isaret eder.

 

"B"


BABA: Ruyada babasini vefat etmis gormek, kotu bir habere isarettir. Babasi tarafindan sevilmek, onunde hayirli bir yol acilacagi, sikintili gunlerin sona erecegine isarettir.

BAHCE: Ruyada bahce gormek, cok guzel, mutlu, saglikli, basarili bir doneme girildigini, isteklerin yerine gelecegini belirtir.

BALIK: Ruyada canli balik gormek, askta ve iste sansinin acildigina isaret eder. Balik yedigini gormek, mulk ve cocuk sahibi olacagina, suda balik avlamak ic acici bir haber duyacagina, balik surusu gormek yonetici durumuna gelinecegine isarettir.

BALTA: Ruyada balta gormek, sikintida olunan konuda yardim gelecegini, hastalik varsa, tekrar sagligina kavusacagini belirtir.

BATAKLIK: RRuyada bataklikta oldugunu gormek, sikintili bir donem gecirecegine isarettir.

BATTANIYE: Ruyada temiz battaniye veya yorgan gormek, islerinizin yoluna girecegini, sihhatinizin iyi olacagina isarettir. Kirli yorgan veya battaniye cevrenizde sizi cekemiyenler var demektir. Yirtik battaniye veya yorgan, bilmeden yerine getiremediginiz bir sozunuzden dolayi bir sevdiginize cok zarar gelecegine isarettir.

BAVUL: Ruyada ne sekilde olursa olsun bir bavul gormek, mutlaka yolculuga isarettir.

BAYKUS: Ruyada oten bir baykus gormek, cevrenizden bazi kisilerin sizi cekemedigi ve hakkinizda kotu konustugunu belirtir. Eger baykus otmuyorsa veya canli degilse, isinizde basariyi belirtir.

BAYRAK: Ruyada dalgalanan bayrak gormek, sansli bir donemde oldugunuzu belirtir. Durgun, sarkan veya yariya kadar cekilmis bir bayrak, sikintili olaylar yasanacagina isarettir.

BEBEK: Ruyada yeni dogmus bebek gorulmusse, sikinti veren bir donem gecirilecegi ama sonra iyi gunlerin gelecegine isarettir. Oyuncak bebek, eglenceli bir yere davet edilecegine, bebegi hediye ediyorsa, pisman olacagi bir is yapacagina isarettir.

BEKCI: Ruyada bekci gormek, kuvvet ve kudrette artisi belirtir.

BESIBIRYERDE: Ruyada besibiryerde ile ilgili herhangi birsey gormek, eline cok mal gececegi ve maddi kazanc belirtir.

BICAK: Ruyada elinde bicak gormek, guc ve varligin surekli olacagina, bicakla birsey kesmek, eline maddi kazanc gececegine isarettir.

BIYIK: Ruyada biyikli olarak gorulen kisinin, bos ve daginik bir hayat yasadigina isarettir. Eger evli ise gayrimesru bir iliski yasadigini da belirtebilir.

BIBER: Ruyada biber yemek, yapacagi bir isten dolayi pisman olacagina isarettir.

BILEZIK: Ruyada bilezik takmak, sevdiginizin size cok sadik olduguna isarettir.

BIRA: Ruyada bira ictigini gormek, nisanlanacagina ve cok gecmeden evlenecegine isarettir.

BISIKLET: uyada bir bisiklet gormek veya binmek, cok karisik bir sorunla karsilasilacagi birtakim yanlislar yapilacagi ancak sonucta sorunun asilacagina isarettir.

BOGA: Ruyada kizgin bir boga gormek, kotu bir olayla karsilasilacagina isarettir.

BONCUK: Ruyada boncuk gormek, yakin cevreden birinin kotu bir olayla karsilasacagina isarettir.

BORAZAN:Ruyada borazan veya diger nefesli sazlari calmak, sikintili bir meselenin tatliya baglanmasina isarettir. Borazan sesini isitmek, mesleginizde ilerlemeyi belirtir. Bu muzik aletlerini ruyada sadece gormek, bir yakininizin kisa bir hastalik gecirecegine isarettir.

BOYA: Ruyada boya yapmak, cevrenizdeki insanlar uzerinde kuvvetli etkiler sagliyacaginiz bir doneme girdiginizi belirtir.

BOSANMAK: Ruyada bosandigini goren erkekse, maddi kazanca, kadinsa evlilikte tartismali bir doneme isarettir.

BUGDAY: Ruyada eve bugday alinmasi, gecim zorluguna, alinan bugdayin yenilmesi ise, maddi kazanca isarettir.

BUZ: Ruyada buz gormek, gelecek iyi bir haberle sikintilarinizin giderilecegine ve sonrasinda hayat sartlarinizin lehinize degisecegine isarettir.

BULBUL: Evlilikte ve askta mutluluk isaretidir.

BURO: Ruyada herhangi bir buro gormek, maddi kazanca isarettir.

 "C"

 CADDE: Ruyada cadde gormek hatali bir is yapacagina isarettir.

CADI: Ruyada cadi gormek kendisi ile ilgili olmayan bir soruna karisip, sikinti cekecegini belirtir.

CAM: Ruyada kirik bir cam gormek ufak tefek sikintilara, cami kendisinin kirmasi ise hayatinda bir donum noktasina geldigine isarettir.

CAMI: Ruyada cami veya mescit gormek islerinde basarili olacagina isteklerinin gerceklesecegine isarettir.

CANAVAR: Iyi haber ve gelismelere isarettir.

CEHENNEM: Ruyada cehennem gormek sikinti ve aile ici gecimsizlik belirtir.

CEVIZ: Ruyada ceviz yemek maddi kazanc belirtisidir. Ceviz toplamak mutlu bir aile yasantisina isaret eder.

CEYLAN: Ruyada ceylan gormek onemli bir haber alinacagini belirtir.

CINSEL ILISKI: Ruya goren erkek, kendisini bir kadinla cinsel iliskide bulunurken gorurse onun isteklerine kavusup, isinde ilerliyecegine isarettir. Kadin kendini bir erkekle iliskide gorurse mutsuz bir donem gecirecegi, ancak dikkatli olursa sonucta tekrar huzura kavusacagina isarettir.

CUCE: Ruyada herhangi bir sekilde cuce gormek istediklerinizin gerceklesecegi, sikintilarinizin azalacagi beklenmedik kazanclarin olabilecegi bir doneme girecegine isarettir.

CUZDAN: Ruyada cuzdan bulmak buyuk bir maddi veya manevi kazanca isarettir.

 "C"

 CADIR: Ruyada cadir kurmak guzel bir olayin pek yakinda meydana gelecegine ve bir isin sonuclanacagina isaret eder. Cadirdan iceri girmek ummadiginiz birinden bir kotuluk goreceginizi belirtir. Cadirda uyumak sevdiginden haber gelecegini belirtir.

CAKMAK: Ruyada yanan bir cakmak gorulmusse, istenilen seylerin gerceklesecegine isarettir. Eger cakmak ugrasildigi halde yanmiyorsa, hayal kirikligi olacak demektir.

CALISMA: Ruyada kisinin kendini calisirken gormesi isinde basarili olacagina isarettir .

CAM: Cam agaci gorulmesi isteklerinin gerceklesecegi iyi bir doneme girdigi ve saglik problemi varsa kisa zamanda cozulecegine ve iyilesecegine isarettir .

CAMUR: Ruyada camur gormek bir ikaz isaretidir ve dikkatli olarak davranilmasi gereken olaylarin yasanacagina ve halihazirda da birtakim hatali islerin icinde olabilecegine isarettir .

CAGLAYAN: Ruyada caglayan gormek maddi kazanc belirtir .

CAMASIR: Ruyada camasir gormek cok arzulanan bir seye kavusulacagina isarettir .

CAN: Ruyada can sesi duymak durumunuzda iyiye dogru bir gelismeyi gosterir. Eger can yakininizda ise islerinizdeki bu gelisme yakinlarinizin tavsiye ettikleri sekilde hareket ettiginizde gerceklesecektir .

CANTA: Ruyada bir canta torba veya poset gormek islerinizde basariya isarettir. Eger bunlar yirtik veya delikse dusunmeden para yatiracaginiz bir is size para kaybettirecektir .

CATAL: Evinizde sakinlik ve huzurun yerlesecegine isarettir .

CAY: Ruyada cay icmek is ve ask hayatinizda basariya alamettir. Misafirlere cay doldurmak iyi haberler alacaginiza isarettir. Cayi devirip dokmek birtakim planlarinizin gerceklesmiyecegini belirtir .

CAYIR: Isinizdeki gelismelerin sizi mutlu edecegi ve bu durumun sizi etrafiniz icin mutluluk verici bir kisi haline getirecegine isarettir .

CEKIC: Ruyada herhangi bir sekilde cekic gormek gecici bir sikinti veya tasaya isarettir .

CESME: Ruyada cesme gormek mutluluk isaretidir. Eger cesmeden su akiyorsa, akan su berrak ise maddi varliga, bulanik ise maddi sikintiya isarettir .

CIPLAKLIK: Ruyada kisi kendisini ciplak olarak gorurse her turlu dert ve tasadan kurtulacagina isarettir

CICEK: Ruyada cicek gormek iyi ve cok sansli bir haberdir. Kurumus bir cicek gecici bir uzuntuyu gosterir. Cicekci dukkani mutlu bir iliskiye isarettir. Cicek sulamak islerinde basarili olacagini belirtir .

CILEK: Ruyada cilek yemek askta mutlu olunacagina isarettir .

CINGENE: Bu ruyayi goren genc bir erkekse, beklenmedik bir seyahate, orta yasta bir kimse ise para kaybina isarettir . Bekar bir kadin icin bu ruya mutlu bir evlilige, evli bir kadin ise gizli bir seyler ogrenecegine isarettir .

COCUK: Ruyada erkek cocuk gormek iyi bir habere ,kiz cocuk gormek sikinti verici bir habere isarettir. Sut emen bir cocuk gormek sevinmeye isarettir .

CORAP: Ruyada corap satin almak maddi kazanca isarettir. Hediye olarak bir corabin verilmesi aileye ait eski bir sorunun cozulmesine isarettir. Corabin kacmasi bir cok gonul macerasinin yasanacagini belirtir .

CORBA: Ruyada corba icmek maasinizin artacagina, kendi isiniz varsa onun gelisecegine isarettir .

COL: Ruyada ne sekilde olursa olsun col gormek her konuda cozum, mutluluk ve gelisme isarettidir .

COREK: Ruyada corek pisirmek veya yemek ask ve evlilik hayatinda mutluluk demektir .

COPCU: Ruyada copcu olmak genc bir erkek icin isinde yukselmeye, ortayas bir erkek icin islerin bir sure kotu gidecegine isarettir. Bekar bir kadin icin zengin ama iyi olmayan biri ile evlenebilecegine, evli bir kadin icin evlilik disi kotu bir iliskiye girebilecegine isarettir .

CUKUR: Ruyada cukur gormek dikkatli olmaniz gerektigine, islerinizin kotuye gidebilecegine isarettir .

CUVAL: Bos cuval gormek evinizde bereketsizlik ve ugursuzluk oldugunu ve bu yuzden sikinti cektiginizi, dogru ve iyi seyler yaparak bunun tekrar duzelebilecegini belirtir. Dolu cuval ise bereketi gosterir .

 "E"
ECZANE: Bir eczaneye girip, ilac almak erkekler icin yanlis suclamaya ugrayacak demektir. Genc bir kadin icin, yabanci erkeklerle dostluk etmenin zararli olduguna, daha yasli kadinlar icin hafif bir rahatsizliktan sonra iyi olacagina isarettir.

EDEBIYAT: Ruyada edebiyatla ugrasirken kendini gormek, ruyayi gorenin ince ruhlu ve hassas yaradilisli bir kisi olduguna ve islerinde basariya ulasacagina delalet eder.

EFLATUN: Ruyada eflatun rengin gorulmesi pek hayra yorulmaz, genellikle bir rahatsizlik habercisi sayilir.

EJDERHA: Ejderha veya buna benzer korkunc bir hayvan gormek, dusmaninin hakkindan gelebilecegine isarettir.

EKMEK: Ruyada ekmek gormek hayra yorulur. Cunku ekmek, mukaddes bir nesnedir. Ruyasinda ekmek goren cok yakinda arzusuna erisecek, islerinde basariya ulasacak, bolluk ve berekete kavusacak demektir. Cesitli ekmeklere gore yorumlari soyledir.

Bugday ekmegi: Suruncemede kalmis olan bazi onemli isler yoluna girecek demektir.
Cavdar ekmegi: Icinde bulunan ruh sikintisindan kurtulus yolunun acilacagina isarettir.
Yufka ekmegi: Buyuk bir sevince isarettir.
Arpa ekmegi: Kazancta umulmadik bir miktarda artis olacak demektir.
Dari ekmegi: Bir miktar sikintidan sonra feraha erisilecegine isarettir.
Nohut ekmegi: Gelirde azalma fakat saglik durumunda duzelmeye isaret sayilir.
Ekmek kesmek: Bir isi sonuclandirmak anlamina gelir.
Ekmek kabugu kesmek: Cok guc bir meseleyi halletmek seklinde yorumlanir.

EKSI: Ruyada eksi bir sey yenildiginin gorulmesi aci bir haber alinacagina isaret sayilir.

ELBISE ASKISI: Ruyada elbise askisi gormek, bekar kizlar icin "kismet", delikanlilar icin ise sikinti seklinde yorumlanir.

ELBISE SILMEK: Ruyada elbise silmek, kotu bir haber alinacagina isaret sayilir.

EL: Ruyada guzel eller gormek, bir sanat kolunda basari kazanacaginiza isarettir; kuvvetli ve kudretli eller, o ruyayi gorenin siyaset, spor veya endustri alaninda basari kazanacagina ve buyuk mevkilere ulasacagina isarettir; ruyada gorulen eller, o ruyayi goren sahsi itham ediyorsa, ruyayi goren bir muddet evvel incitmis oldugu hakiki bir dostuyla uzlasmaya, barismaya bakmalidir; ruyada gorulen el takdirkar bir ifadeyle ve ruyayi goren sahsa dogru isaretler yapiyorsa, ruyayi goren su veya bu sekilde san ve serefe ulasacak veya calistigi firma, yahut patronu tarafindan takdir ve terfi gorecek demektir.

ELBISE: Ruyada eski elbiseler gormek, ruyayi gorenin daima bolluk icinde olacagina, gayet sik pahali elbiseler gormek ise, o ruyayi gorenin dis gorunusune cok fazla deger verdigine ve bu huyunu tashih etmesi gerektigine, zira bu huyun kendisine cok ciddi bir hata islemege surukluyecegine alamettir; ruyada elbise veya kumas satin almak, dostlariniza bircok yeni elbise satmak, son zamanlarda yaptiginiz yatirimlarin, size ufak bir kazanc saglayacagina isarettir; ruyada fakirlere veya hayir cemiyetlerine elbise dagitmak, o ruyayi goren sahsin, cok zaman evvel islemis ve coktan unutmus oldugu bir iyiligin mukafatini cok yakinda gorecegine isaret sayilir.

ELDIVEN: Ruyada eldiven giydigini goren sahsin seckin birtakim sahsiyetlerin cevrelerinde daima mumtaz bir yer isgal edecegine isarettir; ruyada yeni bir eldiveni ilk defa giymek, o sahsin ucreti hayli yuksek yeni bir isin basina getirilecegine alamettir; ruyada yirtik veya kirli eldiven gormek, pek hayra alamet sayilmaz ve yine ruyada baskasina ait eldivenleri almak, yerde bulmak veya eldiveni yanlis ele giymek de iyiye alamet degildir.

ENKAZ: Ruyada herhangi bir cesit enkaz gormek, hayra alamet degildir. O ruyayi goren sahsin yapacagi yatirimlarda cok daha ihtiyatli davranmasi gerektigine dair bir ikazdir.

ELEK: Ruyada elek gorenin hakkinda en yakin arkadaslari dedikodu yapacaklardir.

ELEKTRIKCI: Ruyada elektrikci gormek, kisa sure icinde karli bir ise girecegine isaret eder.

ELMA: Elma gormek ne sekilde olursa olsun, talihinizin her iste yaver gidecegini ifade eder. Agacta elma gormek, yakinda tatli haber alacaginiza, masa uzerinde elma gormek, sosyal hayattaki nufus ve itibarinizin gittikce artacagina, elma yemek hazir planlarinizin basariya ulasacagina isaret eder, ruyada elmali pasta veya corek yemek, bir yarismada derece alacaginiza, ruyada elma almak karli bir ise para yatiracaginiza isarettir. Ruyada agactan dusen elmalar gormek talihinizin onunuze bir cok firsatlar cikartacagina ve sizin bunlardan istifade etmesini bileceginize isarettir. Bahar acmis elma agaclari gormek tatli ve mutlu ruyalariniza hicbir seyden ve kimseden zarar gormeyeceginize isarettir. Bir elma agacinin altinda dinlendiklerini goren sevgililer ise mutlu bir evlilik yapacaklar ve surekli mesut yasayacaklar demektir.

ELMAS: Ruyada elmas gorenin talihi yolunda gidecek demektir, elmas goren kadin ise zengin ve kulturlu bir erkekle evlenecek, erkek ise anlayisli, duygulu bir kadinla evlenecek demektir.

ENGEREK YILANI: Bu tur, bir hayra yorulmaz. Dusmanlariniz sizin hakkinizda bir komplo hazirliyorlar demektir. Dikkatli davranilmasi gerekir.

ENGEL: Duvar, kapi, set, ucurum veya yuksek bir yer gibi asilmasi, oldukca guc olan engelleri gormek; onun en buyuk emel ve maksadina erismesi demektir ki bir cok zorluklara ugrayip en sonunda basari kazanacagina isarettir.

ERIK: Ruyada erkek gormek, ruyayi gorenin hic ummadigi bir kisinin ihanetine ugrayacagina isarettir.

"F"

FABRIKA: Insanin, kendisini bir fabrikada calisirken gormesi; "genc bir erkek icin, baskalarinin tesvik ve tahriki ile yapacagi iste pisman olacagini, genc bir kadin icin; hediye olarak bir giyim esyasi alacagini ve pek hosuna gidecegini, yasli bir insan icin uzerine dustugu bir isin iyi bir sonuca ulasacagina isaret eder.

FABRIKATOR: Ruyada bir fabrikator gorulmesi yeni bir is girisiminde bulunulacagina isaret eder.

FAHISE: Ruyada bir fahise gormek, sansinizin buyuk olcude acilacagina ve sizin herkes tarafindan sevilen bir kisi olacaginiza isaret eder.

FAIZ

Faiz vermek: Istemeyerek gunaha girilecegine,
Faizle para almak: Birisi tarafindan kandirilacaginiza isaret eder.
FAKIR: Ruyada dilenen bir fakir gormek, asil davranislarinizla herkesin gonlunu kazanacaginiza isaret eder.

FALCI: Ruyada falci gormek, ufak tefek sikintilarinizi kisa sure icinde atlatarak feraha ulasacaginiza isaret eder.

FANILA: Ruyada fanila gormek karli bir ticari girisimde bulunacaginiza, ancak bir kalp acisinin da sizi bekledigine isaret sayilir.

FARE: Fare gizli bir dusmana isaret eder. Olu fare, ruya sahibinin cok hasin ve hain bir dusmani olduguna butun hareketlerini takip ederek ilk firsatta onu yere vurmaya calisacagina isarettir.

FALA BAKMAK: Falci gormek herhangi bir seye inanilmaya, suphelerden cekilmeye veya bilim icin kendisine uymaya hakim bir kimseye isaret eder. Falci batil, hos seylerle aldanan ve aldatan, nefsine hakim olamayan, yalan soyleyen kimsedir. Ruyada kendisinin falci oldugunu gormek; bu ruya butun halk icin hayirlidir. Kahinlerin kendi tabirleriyle konustugunu gormesi, bu ruyayi goren kimsenin, dunyada bos seylerle ugrasmasina, gurura ve aldanmasina isarettir.

 "G"

 GAM: Ruyasinda kendisini gamli bir durumda goren kimse ertesi gun eglenceli ve uzun dakikalar gecirecek demektir.

GARAJ: Ruyada garaj gormek, yakinda gelecek olan serveti ve itibari bildirir. Garajda calisiyorsa, gelirini cogaltmak icin kendisine iyi bir firsatin cikacagini mujdeler.

GALIBIYET: Ruyasinda kendisini herhangi bir spor karsilasmasinda galip gormus olan kimse ertesi gun bir is tesebbusunde maglup olacak demektir.

GARSON: Ruyada bir garsonun dostlarinizdan biri olarak karsiniza cikmasi; ailenizden zor duruma dusen birisinin yardimina cagrilacaginiza isarettir.

GAZETE: Ruyada gazete okuyan, yakinda umulmadik ve cok ilgilenecegi bir olayla karsilasacak demektir.

GAMZE: Ruyasinda gamzeli birisini goren kisinin ertesi gun isleri iyi gidecek, memursa terfi edecek, isci ise zam alacak, ogrenci ise derslerinden iyi puanlar alacak demektir.

GANGASTER: Ruyasinda gangaster goren bir kimsenin hayatinin ve geleceginin guven altinda olduguna isarettir.

GANIMET: Ruyasinda kendisini bir savas sonunda ganimet almis olarak goren kimsenin basindan talihsiz bir ask macerasi gececek ve bu nedenle uzun yillar uzuntu cekecek demektir.

GAR: Ruyasinda gar goren kimse, cok yakinda uzun zamandan beri arzulamakta oldugu seyyahate cikacak demektir.

GARDIYAN: Ruyada bir gardiyan gormek, ruyayi goren kisinin elinden bir kaza cikacagina isarettir.

GARDIROP: Ruyasinda bir gardrop goren kisinin yillardir kurdugu hayaller bir anda gerceklesecek demektir.

GAZINO: Ruyada bir gazinoda oturarak eglendigini gormek, tum cabalara ragmen ruh sagliginin bir turlu saglanamayacagi seklinde yorumlanir.

GAZOZ: Ruyada gazoz sisesi gormek, cok kisa bir zaman icinde beklenmedik, umulmadik bir haberle karsilasmaya isarettir. Gazoz icmekse para kaybi biciminde yorumlanir.

GEBE: Kadinlar icin kendi veya baskasini hamile gormek gunah ve suc isleyecegine; kizlar icin kendi hakkinda yapilacak dedikodulara isarettir.

GECE: Bu ruya sikinti ve tasayla yorumlanir.

GEMI: Ruyada gemi gormek, tasa, hastalik ve mali sikintidan kurtulusa isarettir. Geminin karaya oturmasi, o kimsenin arsiz ve namussuz olmasina, dininde ayrilik gosterecegine isarettir. Gemi icinde birsey gormesi, onun servet sahibi olmasina; bekarsa evlenmeye isarettir. Ruyada geminin batmasi gormek iyi ve karli bir ise baslanacagi seklinde yorumlanir. Gemi batarken duduk sesi isitilmisse kar cok fazla olacak demektir.

GENERAL: Ruyada general gormek hayra yorumlanir. Ruyada general san, seref ve itibar demektir.

GEOMETRIK SEKILLER: Ruyada ucgen, besgen gibi geometrik sekiller goren kisinin cok yakinda basina uzucu bir olay gelecek ve bu olayin nedeni ruyayi gorenin bizzat kendisi olacak demektir.

GERGEDAN: Ruyada gergedan gormek, sosyal cevrenizde son derece nufuslu bir insan olacaginizi gosterir.

GERDEK: Ruyada gerdege girildiginin gorulmesi, sonu gozyasi ile bitecek bir olayin baslangici demektir.

GEYIK: Geyik gormek, cok guzel bir ruya olarak yorumlanir. Genc bir erkek gormusse, kendisini mutlu edecek bir maceraya atilacagini; memur ise terfi edecegini; genc bir kiz icin arzularinin gerceklesecegine isarettir. Ruyada geyik avlamak hayirli bir isaret sayilmaz.

GIRDAP: Ruyada girdap gormek, pek yakinda bir tehlikeye maruz kalinacak demektir.

GISE: Ruyasinda bir sinema veya tiyatro gisesinde kendisini goren kimse hayalperest bir kimsedir. Bu hayallerini kisitlamasi gerekmektedir.

GITAR: Ruyada gitar calmak, artistik kabiliyetlerinizin bulunduguna isarettir. Ruyada gitar sesi duymak, postadan coktandir beklediginiz bir haberin gelecegine isarettir.

GOC: Ruyada goc etmek dinin yasak saydigi seylerden kacinmakla yorumlanir.

GOK GURLEMESI: Gok gurultusunun sesini duymak, bir felaketin yaklastigina ve onceden tedbirli hareket edilirse bu tehlikenin onlenebilecegine isarettir.

GOL: Ruyada gole girmek onun hile ile aldatilacagina isarettir.

GOMLEK: Ruyada gomlek her ne sekilde gorulurse gorulsun, onun cok yakinda refaha kavusacagini haber verir. Gomlek yirtiksa onun cok yakinda buyuk bir servete kavusacagini gosterir.

GOZYASI: Ruyada gorulen gozyasi kaygi ve kederle yorumlanir.

GUL: Ruyada gul gormek, cok iyi bir sekilde yorumlanir. Birisinin gul toplamasi, vaktinin hos gececegine, muradina erecegine, cok hayirli haberler alip sevinecegine isarettir. Gul herkese para ve saadeti mujdeler. Asik bir kadin gul gormusse sevdigiyle birlesir.

GULMEK: Uykudan sabahleyin gulerek uyanmak bol para ve saadetin geleccegini mujdeler. Bir sakaya gulmek sevince, mala ve zenginlige kavusacaktir.

GUMUS: Ruyada paraya cevrilmis gumus gormek, guzel bir kadinla beraberlige isarettir.

GUNDUZ: Ruyada gunduz oldugunugormek onun her turlu kaygi ve tasadan kurtulusuna; guzel bir ese, sevimli bir evlada isarettir.

GUNES: Ruyada gunes gormek, erkek cocugunun dogmasina; bir kadinin ruyasinda gunesi tasimasi onun evlenmesine isarettir.

GURULTU: Uykuda bir takim kisilerin gurultusunu duymak, fakat neler soylediklerini anlamamak genc bir erkek icin iyice anlamadan kabul etmemesi gereken bir teklif alacagina; orta yasta ise imzalamasi icin verilen her raporu cok iyi incelemesi gerektigine, aksi takdirde hareketinin tehlikeli olacagina isarettir.

 "H"

 HAVA: Acik ve sakin bir havada gezmek, herkesin dostlugunu, saygisini kazanarak, dusmanlariyla dost olmaya; kaybolan bir esyanin bulunmasina, islerinin yolunda gitmesine; bulutlu, sikintili ve dumanli hava gormek endise, sikinti ve eleme; ilkbaharin ilik havasini gormek ise; rahatliga, iyi yasamaya, butun islerinde dusunce ve hareketleriyle basariya ulasmaga isarettir.

Kendisini yerle gok arasinda gorurse, kalbinin mesgul bulunduguna ve ne yapacagini bilmedigine; kendisini havadan dusuyor gormesi o kimsenin makamindan dusecegine, serbest calisiyorsa muradindan mahrum olacagina isarettir. Havada bina yaptigini gorurse veya cadir kurarsa, bu kisi hasta ise olumune, bunu denizde bulunan bir kimse gorurse o vapurun batacagina isarettir.

HAVUC: Ruyada havuc yemek, sagliginizin cok iyi olacagini gosterir. Havuc yetistirmek veya havuc toplamak is hayatinizda veya mesleginizde daima muvaffak olacaginiz anlamina gelir. Carsiya cikarken alacaginiz oteberi listesine havuc alacaginizi da isaretlemek, gayet hos bir toplantida seref misafiri olacaginizi gosterir.

HAVLU: Islak bir havlunun ruyada gorulmesi, kuru veya temizinin bulunamamasi bir dost hakkinda haksiz yere kotu kanaatte bulunmaya; havlu ile yuzunuzu silmek ve kurulamak bir dostunun yapacagi haksizliktan sonra vicdan azabina ugrayacagina isarettir.

HAVUZ: Ruyada ici dolu ve guzel bir havuz gormek; eline gececek buyuk bir para ve bununla daha refahli bir omur surmeye isarettir.
Kuru havuz son umidinin de bos cikacagini, havuzun yuzunu ciceklerle suslu ve bezenmis gormesi, korkusundan emin olmaya, balik havuzda yuzuyorsa rengi de kirmizi ise, ani olarak memleket disina geziye isarettir.

HAYIR ISLEMEK: Ruyada zekat vermek veya bir hayir islemek, hayatinizda hicbir zaman fakir dusmeyeceginize, baskalarinin yardimina muhtac kalmayacaginiza isarettir.

HAYRET ETMEK: Ruyada hayretler icinde kalmak veya sizi sasirtan bir duruma dusmus olmak, dogustan sahip oldugunuz kabiliyetler sayesinde her guc durumdan daima siyrilacaginizi gosterir.

HAYALET: Uyku esnasinda korkunc hayalet gormek, once uzuntu sonra da ani bir sevince; eger o hayalet tanidigi bir kimsenin olusune ait ise istek ve arzusunun gerceklesmesine isarettir.

HAYKIRMAK: Ruyasinda bir kimse kendisini bir millet uzerine siddetle haykiriyor gorurse, o kimse servete kavusur.

HAYVANAT BAHCESI: Insanlarin ruyasinda topluca, cocuklariyla hayvanat bahcesini gezmesi, sikinti ve endise ile gececek bir sureden sonra, arzu etmedigi sorumlulugu uzerine alacagina isarettir.

HEDIYE: Hediye her zaman bildigi kucuk bir cocuk tarafindan verilirse ailece istifadeye isarettir. Hediye vermek ise sikinti ve kotulugu haber verir.

HELVA: Uykuda insanin tatli veya helva gibi seyleri isteyip, yemesi mal ve paranin gelecegini mujdeler.

HENDEK: Bir hendege dusmek, ters tabir edilen bir ruyadir. Butun sosyal ve is gucluklerini yeneceginize isaret eder. Hendege dusmus bir dost, basi dertte bir arkadasa yardim edeceginize isarettir. Hendege veya cukura dusmus bir dusman gormek, hakkinizda soylenecek kotu sozlerin ve yapilacak cirkin dedikodularin o sozleri soyleyen veya dedikodulari cikaran sahsin kendi kendisine zarar verecegine isarettir. Ruyada bir hendek veya cukur kazmak isinizin buyuyecegini ifade eder.

HESAP PUSULASI: Herhangi bir yerden hesap pusulasi almak, odemek genc bir erkek icin; kaybolmus ve unutulmus uzuntulerin tekrar meydana cikmasi, yaslilar icin; yakinlarindan birinin kaybolmasina, genc bir kiz icin; fakir birisiyle izdivaca, kadinlar icin; para sikintisi cekecegine isarettir.

HEYKEL: Ruyada heykelleri seyretmek, o ruyayi goren sahsin bir meslekte karar kilana kadar, bircok cesitli islere girecegine ve talihini cesitli mesleklerde deneyecegine isaret eder.

HIRSIZ: Hirsiz siyah olursa illet ve sevdaya, kizil olursa kan illetine, sari olursa safraya muptela olur. Hirsiz bir sey calmadi ise o kimse mutlaka bir hastaliga duser. Hirsizi yakalarsa o hastaligin deva ve caresini bulur. Hirsizin evine girdigini ve bir sey caldigi gorulurse evinde bir hasta varsa o hastanin olumune, evine girip bir sey calmadigini gormek ise hastaliktan kurtulmasina isarettir.

HIDDET: Uykuda hiddet, suruncemede kalan bir isin sonuca varacagini haber verir.

HINDI: Hindi satin almak veya hediye almak cok hayirli bir olaydir. Hindi yemek bir sure her iste sansinin iyi gidecegine isarettir.

HINDISTAN CEVIZI: Hindistan cevizi agacini ruyada gormek, uzaktan gelecek bir habere; baharatcidan hindistan cevizi almak cesaretle hareket ettigi bir isi kaybedecegini haber verir.
Hindistan cevizinden yapilmis ezme ve sekerleme yemek pek de hosa gitmeyen dalavere ile kazanc temin edecegini bildirir.

HIZMETCI: Hizmetci gizli bir dusmandir.

HORLAMAK: Ruyada horuldamak, dusmanin ona ilismesine, gizli tutmasini istedigi bir sirrin da aciga cikmasina isarettir.

HORTLAK: Elbisesi beyaz olan bir hortlak gormek, yakinda iyi bir sekilde degisecek bir olayla ilgili bulunacagina; ruyayi gorenin oldugunu bildigi birisini gormesi, onunla hic korkmadan konusmasi cok guzel bir ruya olup muradina kavusacagina isarettir.

HUBUBAT: Ruyada gorulen toprak mahsullerinde bugday basaklari gelirin artmasina, cavdar, yulaf veya arpa gormek yada pazardan almak veya evde yemek ev hayatinda ufak tefek uzuntuleri haber verir.

HURMA: Ruyada hurma almak ve yemek, helal ve cok guzel bir mala, kuru hurma derde deva bir nevi ilac olup, yemesi guzel ve hos olup ayni zamanda gecirilecek bir eglence ile tabir olunur.

HUKUMLU: Insanin suctan dolayi hukum giymis bir adani gormesi, iyi arkadas bildigi kotu huylu bir kimse yuzunden uzuntu ve aci duyacagini haber verir.

"I"

IHLAMUR: Ruyada ihlamur gormek, genellikle hayra yorumlanir. Es, ahbap ile birlikte ihlamur icmek, bir tanidik hastanin sifa bulacagi anlamina gelir. Limonlu ihlamur icmek, umulmadik bir zamanda, umulmadik bir yerden haber alinacak demektir. Ihlamur cicegi, evlilik yolunda atilacak bir adim, iyi bir sonuca varacaktir. Ihlamur caydanligi, sonu hayirli bir yolculuktur. Ihlamur agaci, elinize para gececek, butceniz duzelecek demektir.

IRGAT: Ruyasinda kan ter icinde kalmis bir irgat goren bir kisinin, basina bir felaket gelebilir. Eger boylesine bir ruyayi goren kisi irgatin terini silmisse, feraha ulasacak demektir.

IRMAK: Ruyada buyuk bir irmaga dusmek; tehlikede olduguna cabalayip kurtulursa, selamete erecegine irmaktan cikmazsa, vefat edecegine isarettir.

ISLANMAK: Ister yagmurdan ister sudan olsun iyice sirilsiklam islanmak, basarisizliklarla gececek bir zamana, bu sure gectikten sonra saadet ve refaha giden iyi bir hayat tarzi bulacaktir.

ISIRGAN: Ruyasinda isirgan goren bir kimsenin, bahtinin acik olacagi ve bol paralar kazanacagi yolunda cesitli ruya tabirleri mevcuttur. Isirgandan yapilmis bir yemek yemek ise, genellikle bir kotu haber alinacagi seklinde yorumlanir.

ISLIK: Ruyada gece vakti calinan islik, hayra alamet degildir. Tiz islik sesi, ruyayi gorenin umulmadik bir zamanda para kaybedecegine isaret eder. Kalin islik sesi, ruyayi gorenin yakinlarina karsi daha nazik ve anlayisli davranmasi gerektigini gosterir.

ISTAKOZ: Ruyasinda istakoz goren, kimse cesitli gucluklerden sonra rahata ve feraha erisecek, soyle derin nefes alacak demektir. Istakoz canli ise, ele pek buyuk miktarda para gececegi seklinde bu ruya tabire tutulur.

ISIK: Ruyasinda isik goren kimse, cesitli gucluklerden sonra rahata ve feraha erisecek, derin bir nefes alacak demektir. Isik bir gece yarisi gorulduyse, ruyayi gorecek olanin nur topu gibi bir evladi dunyaya gelecektir, seklinde yorumlanabilir. Eger kibrit isigi ise kismet anlamina gelir. Ay isigi uzuntulu ve hazin bir vaziyettir. Gaz lambasi isigi eglence, hos vakit gecirme olanagi anlamina gelir. Mum isigi dertli bir durumdur. Ay isigi, uzuntulu ve hazin bir vaziyettir. Gunes isigi parlak istikbaldir.

"I"

IBADET: Ruyada insanin kendisini ibadet ederken gormesi, aile efradinin mutlu yasanti surecegine isaret eder.

IC CAMASIR: Ic camasirina ait gorulen ruyalar, cok kiymetli bir armagana isaret eder. Ic camasirlarini soyunmak ise, tedbirli olmak sartiyla cabuk gecirilecek bir hastalikla yorumlanir.

ICMEK: Ruyada gordugunuz icilecek her sey; rengi sari olursa, hastalikla tabir edilir. Fruko, gazoz gibi meyve sulari ictigi halde bogazindan gecmedigini gormesi, o kimsenin bir rahatsizliga ugrayacagina isarettir. Elma veya seftali gibi istah cekici suruplar iciyorsa, mala, zengin olan bir kimse icin yapilmasi gereken bir hayra isarettir. Hastaliktan dolayi serbet icilmisse bu hastaligin iyi olmasina, hastalik yoksa bu illete musap olmaya isarettir. Bir olu, diri bir kimseye surup veriyor ise, bu surup cok leziz ve kokulu ise, bu olunun cennette bulunmasina isarettir.

IDAM: Insan ruyasinda kendisini idam edildi gorurse, basarili olacagina isarettir. Asilmak, fakir insan icin hayra, zengin insanlar icin serre islerinin yolunda gidecegine, evli olmayanlar icin, evlenecegine isarettir.

IBADET: Ruyada bir kadin kendisini ibadet ederken gorurse, tasa, kaygi ve hastaliga isarettir veya bosanmadan sonra eski kocasiyla veya baskasiyla evlenmesine isarettir.

IDRAR: Ruyada idrari tutamamak, mal ve mulkun artacagina, sevindirici bir haber alinacagina; Yol ortasinda idrar bosaltmak, umulmadik bir tanidiktan kotuluk gorulecegine; idrar darligi giderek yoksulluga dusulecegine ve gecmisteki gunlerin aranacagina; sise icinde idrar, bir hastane olayi ile karsi karsiya kalinacagina isarettir.

IFLAS: Ruyasinda iflas ettigini goren bir insanin, buyuk kazancli ve karli islere girisecek bircok fayda ve kazanc saglayacaktir.

IFTIRA: Ruyada bir iftiraya ugranildiginin gorulmesi, beklenmedik bir haber alinacagina isarettir. Ruyayi goren kadin ise, kocasinin sozlerine son derece dikkat etmesi ve evlatlarina daha sefkatli davranmasi gereklidir.

IGNE: Ruyada igne gormek, hayatta cok yorulmus oldugunuza ve sagliginiza gerekli dikkati gostermeniz gerektigini gosterir.

IHANET: Birisinin, kendisine ihanet ettigini gormesi veya bir arkadasinin sadakatsizligini kesfetmesi, genc bir erkek icin, bekarsa ask uzuntuleri, asik degilse, isten dolayi sikinti, orta yasta ise etrafindaki ihaneti kesfedecegine, genc kizlar icin sikintili ve uzuntulu halinde yazdigi mektuptan aski ile kavga edecegine, evliler icin, aileden birinin sadakatsizliginden uzuntu ve darbeye ugrayacagini bildirir.

IHTIYAR MECHUL ADAM: Ruyada ihtiyar mechul adami yukaridan asagi kendi uzerine nazar ederken gormesi, hayirli bir is islemesi gerektigine, kendisini bu ihtiyar adama uymus bir sekilde gormesi, ucuzluga ve bol rizka kavusacagina, gordugu adam koylu ise siddetli ve kaba bir dost olduguna, gordugu kimse Turk uyrugundan olup musluman degilse, vefasiz bir dost olduguna isarettir.

IHALE: Ruyada bir ihaleye girmek, ruyayi gorenin talihinin birden bire degiserek, ters gidecegine isaret eder.

IHRACAT: Bir kisinin ruyada kendisini ihracat isleriyle ugrasiyorken gormesi, o ruyayi gorenin cok ihtirasli biri olduguna, hareket ve davranislariyla cevresindekileri kirip gecirdigine, etrafinin sevgisini yitirmekte olduguna isarettir.

IHTILAL: Ruyasinda ihtilal goren kisinin, kendisini en kisa yoldan bir ruh doktoruna tedavi ettirmesi gereklidir.

IKRAMIYE: Ruyada ikramiye gorulmesi, ruyayi goren kisinin elinden bol miktarda para cikacagina isarettir.

ILAN: Ruyada gazete, radyo, televizyon ilani gormek, o ruyayi gorenin cok yakinda muradina erecegine ve eline bol miktarda para gececegine isarettir.

ILAC: Ruyada ilac almak veya icmek, mukaddes sayilan bir seye, dogru meslege girmege isarettir.

ILAHI VAR

"J"

JAGUAR: Ruyada Guney Amerika’da yasayan pars cinsinden bu hayvani gormek, bir ugur, bir mujde isaretidir.

JALUZI: Ruyada perdelik jaluzi gormek, cok yakinda hayirli bir haberin alinacagina ya da bir hastaliktan kurtulus yolunun bulunacagina isaret olarak kabul edilir.

JAMBON: Ruyada jambon gormek ya da jambon yenildigini gormek zenginlik isareti olarak kabul edilse de bu tesfir batili ruya yorumcularina aittir. Dogulu musluman ruya tabircileri, boylesine ruyalari genellikle pek hayra yorumlamaz, ugursuzluk olarak kabul ederler.

JANDARMA: Ruyada jandarma goren kisiyi, cok yakin zamanda buyuk bazi ugraslar bekliyor demektir. Ancak, boylesine bir ruyayi goren kisi ugraslarinin sonunda kesin bir basariya ulasacaktir.

JANT: Ruyasinda otomobil janti goren kisi, arzuladigi geziye cikamayacak demektir.

JAPON: Ruyasinda Japon goren bir kimse, eger bekar ise, hayatini sadik birisi ile birlestirecek demektir. Ruyayi goren evli ise, bu da hayra yorulur.

JAPON GULU: Ruyada japon gulu gormek, buyuk bir seyahatin habercisi olarak yorumlanir.

JELATIN: Ruyada jelatin gormek, hic umulmadik bir kisiden ihanet gorulecegine isarettir.

JENERATOR: Bir kisinin ruyasinda jenerator gormesi, o ruyayi goren kisinin mesleginde umulmadik bir anda ve umulmadik bir olay nedeniyle yukselecegine isaret eder. Ruyayi goren kadinsa erkek evlat sahibi olacak demektir.

JARTIYER: Ruyada jartiyerini dusurmek veya kaybetmek, gunluk hayatinizda ufak tefek dertleriniz olacagina ve hafif capta bazi hayal kirginliklarina ugrayacaginiza isarettir.

JET: Ruyasinda jet ucagi goren kimse, cok kisa zamanda bir iste kiskanilacak bir basariya ulasacak demektir.

JETON: Ruyada jeton gormek, iyi para kazanilacagina isarettir.

JILET: Ruyada jilet gormek, uzun zamandan beri suruncemede olan bir isin iyi sonla bitecegine isaret eder.

JUPITER: Ruyasinda jupiter yildizini goren, calisma gucunu kaybedecek ve bir hastaliga yakalanacak demektir.

JURI: Ruyada juri gormek, cok yakinda kalabalik bir torenin olacagina ve bu torende kendisinin on mevkide bulunacagina isarettir.

 "K"

KABA-SABA: Ruyada kaba-saba bir nesne gormek geleceginin cok parlak olduguna, girisilen islerin cok iyi bir sekilde sonuclanacagina, karin artacagina ve iyi haberler alinacagina isarettir.

KABADAYI: Ruyasinda bir kabadayi goren kisi cevresinin sevgisini ve itibarini kazanacak, cok zor bir ugrasta kivancli bir zafer elde edecek, askta karsilik gorecek ve sagligi duzelecek demektir.

KABAKULAK: Ruyada kabakulak hastaligina tutuldugunu goren kisi, sikinti icine dusecek ve bu sikintidan buyuk ugraslar sonunda kurtulabilecek demektir.

KABAHAT: Ruyada kabahat islediginin gorulmesi hayra yorulmaz, kotu bir haberin isaretidir.

KABAK: Bu ruyayi goren kimse, kadri sani yuksek ve halka hizmet eden ve bilgin bir kisiye isarettir.

KABARE: Birisinin ruyasinda kabareye gitmesi cok yakin bir dostu ile arasinin olur olmaz bir mesele yuzunden onarilmayacak derecede acilacagina isarettir.

KABUL GUNU: Ruyada kendisini bir kabul gunune gitmis goren kisinin bu ruyasi onun muthis bir dedikodu ile karsi karsiya bulunduguna isaret sayilir.

KABIR: Ruyada bir insanin kabir yapmasi, bir evi tamir ve imar etmesi demektir. Kendisinin kabir kazdigini gormesi, bekar ise hile ve yalanla bir kadinla evlenir. Kabir uzerinde ayakta durmasi onun buyuk bir gunah isleyecegine isarettir. Dam ustunde kabir kazmasi, omrunun uzunluguna; kabirleri gezmesi, hapishanede bulunan mahkumlari ziyaret etmesine isarettir.

KABRISTAN: Kabristan gormek, vaiz ve Kuran dinlemeye ve aglamaya, maneviyat alemine dalmaya isarettir.

KABUS: Ruyada kabus gorulmesi her insanin gizli dusmaninin meydana cikmasina ve onu maglup edecegine isarettir.

KACMAK: Cok onemli bir tehlike veya kavgadan kacmak cok korkulu ve endiseli gececek bir surenin sonunda hayirli olacagina isarettir.

KADAYIF: Ruyada kadayif tatlisi gormek, tatli bir haberin alinacagina dugun-dernek kurulacagina isaret eder.

KADINBUDU: Ruyasinda kadinbudu kofte goren kisinin basi durup dururken belaya girecek ve bu beladan cok guc kosullar altinda kurtulacak demektir.

KADINGOBEGI: Ruyada kadingobegi tatlisinin yenildiginin gorulmesi bir dedikodunun mevcut olduguna isarettir.

KADIR GECESI: Ruyada Kadir Gecesini gormek, ruyayi gorenin islerinde, ugraslarinda, isteklerinde buyuk bir basariya ulasacagina ve onun Allah’in sevgili bir kulu olduguna isarettir.

KADEH: Su veya serbet ictigimiz kadehleri ruyada gormek daha ziyade evin hanimina isarettir. Altin ve gumus kadehler, saglamliga isarettir. Kadehten su dokulmus ise, kadinin dogumunun olmayacagina; kirildi ise vefatina isarettir. Elinde dolu bir kadeh gormesi, fakat bardak elinden dustugu halde su elinde kalmis ise karisinin bir oglan dogurup vefatina isarettir.

KADIN: Ruyada bir kadinin, kendisine bir sey verdigini gormek, onun dunya isleriyle mesgul olduguna isarettir. Ziynetli ve guzel kadin goren zengin olur. Cirkin kadin, fakir dusecegine isarettir.

KADIFE: Ruyada ipek kadife alan, satan, giyen herkesin, halk arasinda sohret olacagina isarettir.

KAFES: Ruyada kafes goren, hic beklemedigi bir sirada buyuk sikintiya dusecektir.

KAFKASYA: Ruyasinda kendisini Kafkasya’ya gitmis goren kisinin, basi durup dururken derde girebilir, bu nedenle cok dikkatli olmasi gerekir.

KAHIN: Ruyada kahin gormek, eskiden iliskiniz olan birisi ile yeniden karsilasip, iliski kuracaginiza ve tatli ask gunleri yasayacaginiza isarettir.

KAHKAHA: Ruyada kahkaha ile gulundugunun gorulmesi, genellikle hayra yorulmaz, kotu bir haber olarak yorumlanir.

KAFTAN: Ruyada gordugunuz, ipek atlastan yapilmis kaftan, kuvvet ve yardima isarettir.

KAGIT: Ruyasinda insanin bir kagida yazi yazmasi; onun kendisiyle halk arasinda her hangi bir seyi inkarina isarettir. Bu kisi hayrete dusup, sasirmistir ancak Cenabi Hak tarafindan dogru yol goster

"L"

LALE: Renklerle bezenmis lale tarlasini gormek, bulundugu topluluk icinde faydali olabilecegi bir goreve tayin edilecekse de bu vazifede kendi huzur ve rahatini bozacagina; ruyada lale toplamak, tehlikeli bir arkadasliktan sonra tam zamaninda isin farkina vararak bu tehlikenin onlenecegi seklinde yorumlanir.

LAMBA: Ruyada lamba yakmak, genc bir erkek icin, cok zor duruma dusecegini; orta yasta ise, hayatta basariya ulasmak icin, henuz tecrube sahibi olmadigina; genc bir kiz ise hos ve eglenceli bir ziyafete gidecegine; yaslilar icin, iyi bir iste beklenmedik derecede talihin acilacagina isarettir.

LACIVERT: Ruyada lacivert renk gormek, resmi bir toplantiya cagirilacaginiza isarettir.

LADES KEMIGI: Ruyasinda lades kemigi ile ladese tutusan, son gunlerde is hayatinda buyuk bir hata icine dusmus demektir.

LASTIK: Ruyanizda lastik gormeniz, iki yuzlu birisiyle tanisacaginiza, onunla bir ise girecek olursaniz buyuk olcude zarara ugrayacaginiza, paraniz ve itibarinizdan olacaginiza isarettir.

LAV: Ruyasinda yanardagdan akan lav goren kisi, buyuk bir ask macerasi yasayacak demektir. Ancak cok dikkatli olmasi gerekir.

LAVANTA: Ruyasinda lavanta cicegi gormek, anormal bazi durumlarla karsi karsiya kalinabileceginin belirtisi olarak kabul edilir.

LEBLEBI: Ruyada leblebi yenmesi, karaciger ve siroz hastaligi kabul edilir.

LEGEN: Ruyasinda legen goren bir kimse, izdivac eder.

LEOPAR: Ruyada leopar gormek, cok onemli sirlarinizin bazi rakipleriniz tarafindan kesfedilerek islerinizin altust olacagina isarettir.

LEYLEK: Ruyada leylek gormek, yolculukla yorumlanir. Ayni zamanda leylegi goren icin, evlenmeye veya cok dost kazanacagi seklinde yorumlanir.

LIMAN: Ruyada liman gorulmesi, gelecekte cok mesut haberlere sahit olunacak demektir.

LOGUSA: Bu ruya, erkekler icin, iyi bir is mujdecisi olarak yorumlanir. Kadinin kendisini logusa olarak gormesi gecici bir hastalik; yatagindan kalkmis gormesi ise iyilige ve sagliga isarettir.

LIMONATA: Ruyada limonata icmek, bir yerden hayirli bir haber alinacagi seklinde yorumlanir.

LOKMA: Ruyada lokma gorulmesi, hayra yorulmaz, genellikle olum haberi olarak tabir edilir.

  "M"

 MAAS: Ruyada maas alindiginin gorulmesi, elden buyuk miktarda para cikacagina fakat bu cikan paranin iki mislinin elde edilecegine isaret sayilir.

MADALYA: Ruyada madalya ile odullendirilmek, kabiliyetlerinizin nihayet mukafatlandirilacagina ve kendi meslek sahanizda en yuksek mevkiye gelmeniz icin size teklif yapilacagina isarettir. Ruyada kendinizi bazi kisilere veya kurumlara madalyalar dagitiyor gormek, tanimadiginiz birinin size hizmette bulunacagina isarettir.

MACUN: Macun gormek hastaliktan sifa bulmaya isarettir.

MADEN: Ruyada maden ocaginda calismak, baska cinslerde maden gormek cok isabetli bir ruya olarak, refaha ve mutluluga isarettir.

MADENCI: Ruyada baska madencilerle beraber maden ocaklari ile maden kuyularini dolasmak, erkek icin bir arkadasiyla anlasma; tecrubeli bir adam icin, isini genisletecegine; bekar bir kadin icin zengin birisiyle evlenecegine; evli bir kadin icin de sansinin cok acik olduguna isarettir.

MADEN OCAGI: Ruyada derin ve uzun bir maden ocagina girmek, onun bir dusmani olduguna, bundan oturu dikkat etmesi gerektigine isarettir.

MAGARA: Insanin ruyasinda magara gormesi, hayati boyunca dayanabilecegi ve esirgemesine siginacagi buyuklere ve ustatlara, anneye ve sanat bakimindan da ustasina isarettir. Magara bazen de islerini baskasindan gizlemeye, ortmeye ve her turlu tasa ve siddetlerden kurtulusa isarettir. Eger ruyayi goren hasta ise veya cezaevinde bulunuyorsa bunlardan kurtulmasina isarettir.

MAGAZA: Genc bir erkek icin faydali bir ise; tecrubeli yastakiler icin karli ve kazancli bir rizka; kadin icin ev hayatinda mutlu ve iyi bir omur surecegine isarettir.

MAC: Ruyada ozellikle futbol maci seyretmek, vaktinizi bosa harcamakta oldugunuzun isareti sayilir.

MADEN SUYU: Ruyada maden suyu veya sodasi gormek, midenizin bozuk oldugunun belirtisidir.

MAGLUBIYET: Ruyada her hangi bir konuda maglup olundugunun gorulmesi ayni konuda galip gelinebileceginin isareti olarak kabul edilir.

MAHALLE: Ruyada bir mahalle gormek neseli bir haber mujdesi olarak kabul edilir.

MUHALLEBICI: Ruyada muhallebici gormek, tatli bir sonla bitecek ask seruveni anlamina gelir.

MAHKEME: Ruyada hukuk islerine bakan mahkeme gormek cok hayirlidir. Ceza mahkemelerini gormek ise, sikinti ve siddetle tabir edilir. Mahkemede dinleyici veya sahit olarak bulunmak heyecan ve olaylarla karsi karsiya oldugunu gosterir.

MAHZEN: Yer altinda mahzen gormek, kefil olmaya ve odemeye isarettir. Bir mahzeni yikilmis veya tamamiyle kapanmis gormesi, o kimsenin, hasta bir annesi varsa vefatina isarettir.

MAKARA: Ruyada iplik sarili makara gormek, islerinin kolaylasacagina ve duzgunlugune; kuyu ve halat makaralari ise cok zahmetli islere isarettir.

MAKBUZ: Ruyada bir makbuzun veya faturanin karsiligini odemek, hayra alamettir. Ruyada, saga sola fatura veya makbuz vermek, isinizin acilacagina ve gelisecegine isarettir. Ruyada bir makbuzu veya faturayi olmayacak bir yere koyup kaybetmek kara haber beklerken cok tatli haberler alacaginiza isarettir. Ruyada bir faturayi odemeyi unutmak bir mesuliyetten kurtulmaya calistiginizi ifade eder.

MAKAM: Ruyada her hangi bir makama yukseldiginizi gormek, isinizde basarisizliga ugrayacaginiza isarettir.

MAKARNA: Ruyada makarna gormek, o ruyayi gorenin, felaket bir sekilde obur olduguna isarettir.

MAKET: Ruyada bir maket gormek, ugursuzluk haberi olarak yorumlanir.

MAKINE: Ruyada bir makine gormek, karli bir is tesebbusunde bulunacaginiza isarettir.

MAKYAJ: Ruyada makyaj yapildigini gormek, kisa sureli fakat tatli bir ask hayatinin yasanacagina isarettir.

MANDALINA: Ruyada mandalina yemek, guney bolgelerine neseli bir geziye katilacaginizin isareti olarak kabul edilir.

MANDOLIN: Ruyada mandolin goren kimse yakin dostlariyla co

"N"

NABIZ: Ruyada nabiz attiginin gorulmesi, hayat ve saglik haberlerinin alinacagina isarettir.

NADAS: Ruyada nadas edilmis toprak gormek, arzularinizin gerceklesmesi icin bir sure daha beklemeniz gerektigine isarettir.

NAFTALIN: Ruyada naftalin gormek, bir buyugunuzden ummadiginiz bir zamanda ve de ummadiginiz bir miktarda maddi yardim goreceginize isarettir.

NAKARAT: Ruyada bir sarkinin nakaratini dinlediginizi gormek, sizin bir sinir kliniginde tedavi gormeniz gerektigine isarettir.

NAKIS: Ruyada nakis islediginizi gormek, islerinizde basariya ererken ask hayatinizda buyuk bir yenilgiye ugrayacaginiza isarettir. Nakisi baskasi isliyorsa, basiniza gelecek bir olaydan oturu karakola, mahkemeye veya hastahaneye duseceksiniz demektir.

NAMAZ: Ruyada kibleye karsi namaz kildigini gormek, dunya ve ahirette hayra isarettir. Kibleden baska tarafa namaz kildigini gormek, din yolundan ayrilacaginizi gosterir. Baslamis oldugunuz namazi yarida biraktiginizi gormek muratlarinizin simdilik gerceklesmeyecegini; cenaze namazi kildiginizi gormek, uzun omurlu olacagina isarettir.

NALBAND: Ruyada bir nalband gormek, cok iyi haberlerin gelecegini mujdeler.

NEFES: Ruyada fazla nefes aldigini gormek, genellikle can sikintisina isarettir. Ruyada nefes darliginin cekilmesi artik sikintilardan kurtulma yolunun acilacagina isarettir.

NANE: Ruyada nane gordugunuz gunun ertesi gunu hos bir durumla karsilasacaksiniz demektir.

NAR: Olmus narlari toplamak, servete, hamlarini toplamak hastalik, elem ve kedere isarettir.

NEY: Ruyada ney veya kaval calmak, oyun ve eglenceye, bazen de ferahlik ve sevince isarettir. Ney calmak hasta icin olume; cocuk isteyen icin cocuga kavusmasina isarettir.

NAZARLIK: Ruyada nazarlik gormek, takmak veya asmak, birbirini kovalayan cok iyi mujdeli haberlere isarettir.

NEHIR: Ruyada nehir veya irmak gormek, kadri-sani cok yuksek bir kimseye isarettir. Gorulen nehrin suyu karisik ve camurluysa, buyuk bir sikintiya isarettir.

NEZLE: Ruyada nezle oldugunuzu gormeniz, hayatta metin davranmaniz gerektigine isarettir.

NINE: Ruyada nine gormek, ruyalarin en hayirlilarindan biridir. Buyuk bir nese, saglik ve varlik kaynagi olarak yorumlanir.

NISANLANMAK: Ruyada tanimadiginiz birisiyle nisanlanmak, iyi bir haberle karsilasacaginizi gosterir. Nisan bozulmasi ise ruya tabirlerince pek hayra yorulmaz.

NIKAH: Uykuda bir kimse hic tanimadigi bir kadinla nikahinin kiyildigini gorurse, onun, oruc veya namaz gibi farzlari yerine getirmesi gerektigine isarettir.

NIKAH MEMURU: Ruyada nikah memuru gormek, bekar bir kimse icin izdivaca; evliler icin ayriliga veya baska bir kimsenin kendisiyle kontrat imzalayacagina isarettir.

NILUFER: Ruyada nilufer ciceklerini gormek, evli olmayanlar icin cok guzel gececek bir balayini mujdeler. Evliler icin eglenceli bir tatile isarettir. Ruyada nilufer toplamak zor bir isin sonunda basariya ulasacagini gosterir.

NUH PEYGAMBER: Ruyada Nuh peygamberi gormek, omrunun uzun olmasiyla yorumlanir.

NOHUT: Ruyada nohut gormek, bugunlerde iyi bir is haberi alacaginiza isarettir.

NOTER: Ruyada noter gormek, pek iyiye yorumlanmaz. Hareketlerinize dikkat etmeniz gerektigi anlamina gelir.

NISASTA: Ruyada nisasta gormek, evlilik isareti olarak yorumlanir.

NUMARA: Ruyada rakam gormek, serbest ticarette iyi bir talihe isarettir.

NUR: Ruyada nur gormek, aydinlik ve dogru yola isarettir. Kafir bir kimse karanliktan aydinliga cikarsa islamla Allah’a yakinligi kesfeder. Aydinliktan sonra karanliga cikarsa, fakirlikten zenginlige, delaletten sonra dogru yola, isyandan sonra tovbeye isarettir. ttir.

 "O"

 OBA:Ruyanizda bir irmak kiyisinda ve yesillikler icerisinde kurulmus bir oba gorurseniz, bu sonsuz bir sevince ulasacaginizi ve kendinizi cok mutlu hissedeceginizi gosterir.

OBJEKTIF: Ruyada fotograf makinesi objektifi gormek, ruyayi gorene nazar degecegine isarettir.

ODA: Ruyada oda gormek giristiginiz iste, ugrasta zor da olsa eninde sonunda buyuk bir basari elde edeceginize isarettir.

ODUN: Ruyada atese odun atmak, genc bir erkek icin dost diye gorustugu birinin dusmanligina; tecrubeli bir yasta ise makam sahibi olmasi ihtimaline; evliler icin para yuzunden kavgaya isarettir.

OGLAK: Ruyada oglak gormek, erkek cocuguna isarettir. Oglagin kesildigini gormek veya yemek kendisinin veya akrabasinin bir erkek cocugunun olmesine; oglagi bagisladigini gormesi onun mubarek bir cocugu olacagina; bir takim oglaklar gormesi ise sikintisinin olacagina fakat bu sikinti sonunda istediginin olacagina isarettir.

OJE: Ruyada oje goren kimsenin, suse asiri derecede duskun olmasi ve bu tutkunun, cevresince hos karsilanmadigi anlamindadir.

OKUL: Ruyada okul gormek, kultur bakimindan yeni ve engin olanaklarla karsi karsiya kalacaginiza isarettir.

OLTA: Ruyada olta gormek, is hayatinda buyuk bir firsatin yakalanacagina isarettir.

OMLET: Ruyada omlet gormek, bir ziyafete davet edileceginizin isareti olarak kabul edilir.

ONBASI: Ruyada onbasi gormek, hayatta basari kazanilacagina isarettir.

OK: Ruyada gorulen ok, bir hizmet icin baska memleketlere gonderilen elcilere, mektuba, dusmana karsi, kuvvete isarettir.

OKLAVA: Ruyada oklava goren, aci soz isitir.

ORDU: Ruyada buyuk bir birlik olarak ordu gormek, bozgunlugun onlenmesine; orduda bulunmak dusman tarafindan yapilacak bir taarruza isarettir.

ORMAN: Orman icerisinde yurumek veya agac kesmek, islerini yoluna koymak ve duzene sokmak icin butun engelleri kaldirmaya isarettir.

ORUC: Ruyada insanin kendisini oruclu olarak gormesi, adagini yerine getirmeye, oruc tutmaya isarettir. Oruclu bir kimseyi iftar ederken gormek, o kisinin gayet iyi olmasina veya bir yere yolculuk yapmasina; kendisini unutup orucunu bozdugunu gormesi, onun guzel ve iyi bir rizka sahip olacagina; kendisini oruclu gormesi, o kimsenin tovbeye erisecegine isarettir.

OMUZ: Kendisini genis omuzlu goren, kuvvet bulur.

OT: Ruyada guzel koku sacan ve kuru olan ot veya otluk hafif bir felaketi; hic kokmayan otluk gormek mal veya esyadan bir seyin calinacagini gosterir.

OTOBUS: Icinde yolcularla dolu otobusu gormek, ruya sahibinin cok gurultulu bir toplantiya girecegine isarettir.

OPERA: Ruyada opera gormek, anormal bazi durumlarin ortaya cikabilecegi seklinde yorumlanir.

OTOPSI: Otopsi ile ilgili ruyalar, kotu bir haber alinacagi seklinde yorumlanir.

OY: Ruyada oy pusulasi gormek, iki siktan birisinin tercih edilmesi gerektigine isarettir.

OYUNCAK: Ruyada her hangi bir oyuncak satin almak, yakinda cok sevincli bir habere; cocuklari eglendirmek ve neselenmeleri icin oyuncakla oynatmak, merhametsizlik yuzunden bazi kayiplara isarettir.

"O"

OGRENCI: Ruyada ogrenci gormek, bahtiyarlik ve sevinc isareti olarak kabul edilir.

OGRETMEN: Ruyada ogretmen gormek, ugursuzluk sayilir. Ruyayi goren kisinin cevresinde dost sandigi kisileri iyice bir gozden gecirmesi gerekir.

ODUNC VERMEK: Para ve esyayi baskasina odunc olarak vermek, bir fakire sadaka vermekle yorumlanir. Odunc, asiler icin tovbeye; kafir icin Islama; fakirler icin zenginlige isarettir. Odunc para istedigini gormesi ona isabet edecek bir hastalik veya siddete isarettir.

OFKE: Her ne sekilde olursa olsun ruyada ofkelenmek, yaklasmakta olan bir uzuntuyu basariyla atlatacagini haber verir.

OKUZ: Okuz veya bu cinsden bir hayvan gormek, refaha ve mala kavusacagini bildirir.

OLDURMEK: Ruyada bir kimseyi oldurdugunu gormek, onunla dost olacagini haber verir.

OLUM: Insan kendisini veya baskasini ruyasinda olmus olarak gorurse, onun ahlaken bozulmasina isarettir. Eger bir insan ruyasinda olunun arkasindan bagiriyor, agliyor, tabutta tasindigini ,o kimsenin topraga verildigini goruyorsa ruya sahibinin yukselecegine isarettir. Ruyada oluyu gommek, hayirli bir haber alinacagina isarettir.

Olmek

Dince eksiklige ve itikat bozukluguna; yolculuga, bir yere tas?nmaya yahut yoksulluga yahut evlenmeye, Olum bazen uzlete, rahata kavusmaya yahut serefe; ani olum yoksul icin zenginlige, zengin icin yoksulluga, Olmek, bir hatadan yahut gunahtan pisman olmaya, olum belirtileri olmadan, uyurken hastalanmaks?z?n oldugunu gormek omrunun uzun olmas?na, Bir seyden korkan yahut uzuntu ve s?k?nt? icinde olan kimsenin oldugunu gormesi hayra ve esenlige, Olu oldugunu gormek sevince ve imrenilecek guzel bir duruma gelmeye, Olum an? ve onun s?k?nt?lar?n? cektigini gormek c?kar icin insanlara zulmetmeye, Bazen olum an? dinde tart?smaya, ev tas?nmaya, borc odemeye, evlenmeye, misafiri haz?rlamaya, bir sanattan diger sanata gecmeye yahut haklardan istifade etmeye, Olu uzerine feryad ederek aglamak vaaz ve nasihate, bu aglamay? dinlemek cirkin koku yayan bir yeri acmaya ya da calg? aletlerinin cal?nd?g? bir merasimde bulunmaya; bir nitne c?karmaya, Olu ard?ndan uzuntuyle - sesli de olsa- aglad?g?n? gormek sevinc ve surura, Olu uzerine ucretle aglayan kad?nlar? gormek durumun degismesine, cirkin amellere, Olerek toprak zeminde c?plak kald?g?n? gormek yoksulluga, bir yatag?n uzerinde kendini boyle gormek dunyas?n?n iyilesmesine, bir sedir uzerinde olup c?plak kald?g?n? gormek seref ve rutbeye, Oldugunu, tabuta konarak omuzlar uzerinde mezara goturuldugunu fakat defnedilmedigini gormek dunyaca yucelmeye ve buyuk bir mevkiye gecmeye, defnedilmis ise dunyan?n kendisine galip gelmesine; Oldugu halde kefen, tabut ve y?kanmak gibi seyleri gormemek bir seyin k?r?lmas?na yahut y?k?lmas?na, Olup de defnedildigini gormek tovbe etmeden vefata, oldugu halde dirildigini gormek tovbe etmeye, Oldugu halde yasad?g?n? gormek yoksulluktan sonra zengin olmaya, gunahlar?ndan tovbe etmeye, yolcu ve gurbette ise vatan?na donmeye, Bilinmeyen kad?n?n olmesi yagmur yagmamas?na, bu kad?n?n dirilmesi bereketli yagmurlara, Han?m?n?n olup tekrar dirildigini gormek ziraat ve harmandan fayda gormeye, Kad?nlar?n vefat? cocuklar?n olumune, cocuklar?n olumu kad?nlar?n vefat etmesine, Olmus birinin olmedigini soylemesi, onun durumunun sehidlik makam? olduguna, Olmus birini s?rt?na almak dinsiz birinin mesakkat ve s?k?nt?s?n? uzerine almaya, Oluyu, mutad olan seklin d?s?nda yuklendigini gormek haram mala, Olu tas?d?g?n? gormek devlete hizmet etmeye, Olmus birini hasta olarak gormek, onun dini bir vazifeden sorumlu tutulduguna, Olmus birinin kisinin kendisi ve insanlar icin bir seyi haber verdigini gormek, bu haberin aynen c?kmas?na; olu gecmiste olmkayan bir seyi haber vermis ise bu ruyan?n gecersiz olmas?na, Oluyu guzel bir sedirde gormek, onun Cennette olduguna, Oluyu beyaz, yesil elbiseler icinde yahut sagl?kl? ve iyi durumda gormek, onun kabirdeki halinin iyi olduguna; siyahve cirkin renkli elbiseler icinde ve uzuntulu gormek azap cektigine, Olunun ard? s?ra gitmek, olen kimsenin meslek ve isine, gorus ve dusuncesine uymaya, Umam?n ( onder konumdaki kimselerin) olmesi sehrin yahut o yerlesim alan?n?n harap olmas?na, Uzaktaki yahut kaybolmus birinin olum haberini almak, onun dice noksanl?k icinde olduguna, Oglunun oldugunu gormek dusman?ndan kurtulmaya, k?z?n?n oldugunu gormek umitsizlige, Erkek kardesinin oldugunu gormek dusman?n vefat?na yahut zarardan kurtulmaya, Olu ile arkadasl?k etmek yolculuga ve bununla erisilecek hayra, Oluyu yedigini gormek uzun omre, Olunun bir sey yemesi, o seyin pahal?lasmas?na, Olmus anne ve babalar?n?n sag olduklar?n? gormek korkudan emin olmaya, sevinc ve mutluluga, Oluyu dirilttigini gormek birinin hidayetene vesile olmaya, Olmus birinin ikinci kez oldugunu gormek, onun adas? yahut yandas? olan birinin yefat etmesine, Olunun bir yerinden sikayet ettigini gormek, onun bir seyden sorumlu tutulduguna, Oluye bir sey vermek - eger olu bunu alm?s ise- mal veya dunyal?g?na gelecek zarara, Olunun yenecek bir sey vermesi ummad?g? yerden r?zka nail olmaya, Olunun elini tuttugunu gormek, umidini kestigi bir seyin gerceklesmesine, Olu bir kimseyle kanusmak uzun omre, Tan?d?g? bir oluyu opmek veya onun taraf?ndan opulmek onun vereselerine b?rakt?g? mal ve ilminden istifade etmeye, tan?nmayan oluyu opmek tahmin edilmeyen bir yerden mal ve dunyal?g?n gelmesine, Olu ile cins" munasebette bulunmak umidini kestigi bir seyin gerceklesmesine ya du bu isin olunun vereseleri taraf?ndan gerceklesmesine yahut o oluyu hay?rla yad etmeye, Olmus birinin bir diriyi dovmesi, dovulen kimsenin dinen sak?ncal? bir is isledigine, Olmus birini dovmek - eger olu buna raz? ve itaat ediyorsa- doven kimsenin oluye hay?r ve dua ettigine ya da yolculuk yaparak bir hayra ermeye yahut kaybettigi seyi bulmas?na, Oluyu soymak, esini bosamak icin zorlanmaya, mal?nda zulum meydana gelmesine, yolculuga, gunahtan temizlenmeye, tovbe etmeye ya da -kafir icin- Islamla sereflenmeye, Olmus kimseyi uykuda gormek, onun durumunun iyi olduguna, Olu uzerine namaz k?lmak cirkin bir is yapmaya yahut bat?l amele delalet eder. (Ayr?ca bak?n?z: Oldurmek, Olunun Y?kanmas?, Kefen, Mezar / Mezarl?k.)

Ruyada olu, olum, olmek, oldugunu, olmus birini gormek olaylar? cok derin konulard?r ve bu ruyalar?n analizi sizin duygusal iceriginize bagl?d?r. Korkunc bir olum duygusuyla uyanmak, ozellikle baz? cok hassas kisilerde birinin olumunu hissetmek olabilecegi gibi yasl? kisiler icin olume haz?rl?k, olumu tan?ma denemesi olabilir. Ote yandan uzerinizde kotu etkisi b?rakmayan bir olum ruyas?  gercek yasamdaki baz? endiseleri simgeleyebilir yada bir kurtarma, yeniden dogus veya bir seylere yeniden baslamay? temsil edebilir.

Ruyada olu gormek esas olarak 2 ana mesaj verir;
Birincisi ; Ruyada olen birini, olmus birini gormek ; gercek yasam?n?zda cevrenizde fazlas?yla negatif enerjiye sahip insanlar oldugunu, olaylara daima olumsuz taraf?ndan bakan bu kisilerdeki negatif enerjinin sizi etkiledigini isaret edebilir

Ikincisi; Ruyada olen birisini, olmus birisini gormek ; ozlemleri, hasretleri simgeler. Ruyada bir olu gormek sevilen birinin gelecegini veya sevdiginizin birinin iyi haberlerini almay? haber verir. Yani olu diri getirir. Olaya bu ac?dan bak?l?rsa olu goruldugunde korkulmamal?d?r. Cunku olu hayra yorulur.

Ruyada akraba olmayan, sevgilisi olmayan, sevdigi – deger verdigi birinin oldugunu gormek ; gercek yasamda bir maddi kayba ugrayacag?n?z? simgeleyebilir

Ruyada olen birinin arkas?ndan aglad?g?n? gormek ; hoslanmayacag?n?z bir ortama gireceginizi ve bundan rahats?zl?k duyacag?n?z? isaret eder
Ruyada olu arkas?ndan istemeyerek aglayan birilerini gormek ; cirkin amellere isarettir,
Ruyada oldugunu ve toprak zeminde c?plak kald?g?n? gormek yoksulluga isaret eder
Ruyada olmus oldugunu ve bir yatakta yatt?g?n? gormek ; dunya islerinizde iyilesmeye isarettir,
Ruyada oldugunu, tabuta konarak omuzlar uzerinde mezara goturuldugunu fakat defnedilmedigini gormek ; gercek yasam?nda yucelmeye ve buyuk bir mevkiye gecmeye isarettir
Ruyada oldugu halde kefen, tabut ve y?kanmak gibi seyleri gormemek bir seyin k?r?lmas?na yahut y?k?lmas?na isarettir,
Ruyada olup de defnedildigini gormek ; gunahtan uzaklasmaya isaret eder

Ruyada bilinmeyen, tan?mad?g? kad?n?n oldugunu gormek ; yagmur yagmamas?na, islerde azalma, kazancta kay?p isaret eder
Ruyada esinin olup tekrar dirildigini gormek : ziraat, ticaret veya isinde bereket, bolluga isaret eder
Ruyada olmus birinin olmedigini soylemesi ; onun durumunun cennetlik oldugunu isaret eder
Ruyada olmus birini hasta olarak gormek, ruyay? gorenin dini bir vazifeden sorumlu tutulduguna isaret eder,
Ruyada olmus birini diri gormek ; yak?n zamanda iyi haber almaya isaret eder,
Ruyada oluyu ; guzel guzlu, beyaz – yesil elbiseler icinde, trasl?, saclar? taral? veya sagl?kl? gormek ; onun Cennette olduguna isaret eder,
Ruyada siyah, kirli veya cirkin renkli elbiseler icinde ve uzuntulu gormek ; onun azap cektigine delalet eder
Ruyada Uzaktaki yahut kaybolmus birinin olum haberini almak ; onun dince noksanl?k icinde olduguna isarettir,
Ruyada olmus anne ve babalar?n?n sag olduklar?n? gormek korkudan emin olmaya, sevinc ve mutluluga isaret eder
Ruyada olunun bir yerinden sikayet ettigini gormek ; onun bir seyden sorumlu tutulduguna isarettir,
Ruyada olunun yenecek bir sey vermesi ; ummad?g? yerden r?zka nail olmaya isarettir,
Ruyada olmus birinin bir diriyi dovmesi ; dovulen kimsenin dinen sak?ncal? bir is isledigine isarettir,
Ruyada olmus birini dovmek ; doven kimsenin oluye hay?r ve dua ettigine ya da yolculuk yaparak bir hayra ermeye yahut kaybettigi seyi bulmas?na isarettir,
Ruyada oluyu soymak ; ayr?l?k, bosanma ile ilgili konulara isaret eder

olumsuzluk, olumsuz olmak, olumsuz oldugunu gormek : Eski al?skanl?klar? ve yollar? terk edemediginizi, degisime, gelisime ayak uyduramad?g?n?z icin mutsuzluk cektigini ifade eder

olmus, vefat etmis babay? gormek : baban?zdan ald?g?n?z, sizi ozel k?lan degerleriniz, sahip oldugunuz ozellikler icin sevgili baban?za mutesekkir oldugunuzu

rahmetli anne, vefat etmis anneyi gormek : annenize olan sevginizi, ona olan ozleminizi gosterirken, onu kaybetmeninin ac?s? ile basa c?kma yolunu henuz bulamad?g?n?z?

bir olum ilan? gormek, olum ilan? okumak : gercek yasam?n?zda onemli bir degisim gecirmekte oldugununuzu veya gecireceginizi gosterir.

birinin oldugunu duymak, olum haberini almak : hedeflerinizin pesinde kosarken ani bir son ile kars?lasacag?n?z? ve gittiginiz yol ile hedeflerinize ulasamayacag?n?z?

aile buyuklerinden birinin oldugunu : gercek yasam?n?zda aile s?cakl?g?n?, guzel iliskileri, ozlemleri, bu buyuklerle yasan?lan guzel gunlerin yeniden yasanmas? istegini ifade ederken

baban?n oldugunu, baban?n olmus oldugunu : bilincalt?nda babay? suclama ifadesidir. Dunyaya geldigi andan bugune kadar baban?n sizi yeteri kadar desteklemedigi

annenin oldugunu, annenin olmus oldugunu : bebekliginizde veya cocuklugunuzda size yeteri kadar sevgi ve sefkat gostermedigini dusundugunuzu isaret edebilir.

esinin oldugunu, esinin olmus oldugunu : olum korkusu cektiginize veya yaln?z kalma duygusu yasad?g?n?za isaret eder

k?z kardesinin olmus oldugunu, bac?s?n?n oldugunu gormek : gercek yasam?n?zda yaln?zl?k duygusu icinde oldugunuzu ve sevdiklerinize ozlemlerinizi simgeler

erkek kardesinin oldugunu, erkek kardesinin olmus oldugunu gormek : Gercek yasam?n?zda yasad?g?n?z bir maddi kayb? veya bir is veya yat?r?ma son verme dusuncenizi simgeler

k?z?n?n oldugunu, k?z?n?n olmus oldugunu gormek : gercek yasam?n?zda icinde bulundugunuz sartlar?n sizi umitsizlige ugratt?g?n?, yasam enerjinizde baz? kay?lar?n?z oldugunu isaret eder

oglunun oldugunu, oglunun olmus oldugunu gormek : cok sevdiginiz bir sey hakk?nda duygu ve dusuncelerinizde degisikler oldugunu, yasam kalitenizde olumsuzluklar oldugunu

kendisinin veya tan?d?g? birinin olum an?n? gormek : bu ruya istediginiz gibi sonuclanmayacak bir is ya da bir iliski icinde oldugunuzu, derhal bundan vazgecmeniz gerektigini

oldugunu, olmus oldugunu gormek : dengelerinizin alt ust oldugunu, yasam?n?zdaki oncelikleri kar?st?g?n?z? ve hedeflerinize ulasmak icin gerekli enerjinizi kaybettiginizi

olmus birinin an?s?na agac dikmek, agac diktigini gormek : baz? istikrars?zl?klar yasad?g?n?z?, umut ve arzular?n?zda baz? ara verme – kesinti oldugunu isaret ederken

olu hayvan, olmus hayvan cesedi gormek : ic dunyan?zda d?sar?ya kapanma, yaln?z kalma istegi, insanlardan uzak durma arzunuzu

olu y?kay?c? gormek : Uzuntu, hastal?k veya olume isaret eder.

olu yakmak, olu yakt?g?n? gormek : is cevrenizde rakiplerinizin sizin etki alan?n?z? azaltacaklar?n?z? simgeler

olu eti yemek, olu eti yedigini gormek : hayat?n?zda baz? degisiklikler yapman?z gerektigini dusundugunuzu

Olmus biriyle cinsel iliski gormek : sizin icin onemli bir seyden umidinizi kestiginizi simgeler

oluyle konusmak, olmus birisiyle konustugunu gormek : gunluk yasam?n talepleri, genellikleri s?k?nt?lar?, sorunlar?ndan kurtulmak icin umutsuzca cal?st?g?n?z?

Olunun bir seyi haber verdigini gormek : bu cok k?ymetli bir ruyad?r ve iyi yorumlanmal?d?r. Kisinin ic degisikliklerini, donusum, kendini kesfetme ve olumlu bir gelisme simgeleyebilir

oldukten sonra dirilmek : yoksulluktan sonra zengin olmaya, gunahlar?ndan tovbe etmeye, yolcu ve gurbette ise vatan?na donmeye isaret eder

olu birini diritmek : birinin hidayetine vesile olmaya isarettir

olu ile arkadasl?k etmek : yolculuga ve bununla erisilecek hayra isaret eder

olu tas?mak : memuriyet, devlete hizmet etmeye isaret eder

olmus birisinin yeniden olmesi : onun adas? yahut yandas? olan birinin yefat etmesine isarettir

oluye bir sey vermek : mal veya dunyal?g?na gelecek zarara isaret eder

olunun elini tutmak : umidini kestigi bir seyin gerceklesmesine isarettir

olunun bir sey yemesi : olunun yedigi yiyecegin k?tlasmas?na, o seyin pahal?lasmas?na isaret eder

bir oluyu optugunu gormek : kendinizi ifade etmek konusunda yetersizlik gosterir

olu taraf?ndan opulmek : miras veya zekatla ilgili mesaj verir

OKSUZ: Ruyada kendisini yetim gormek, daima maddi bakimdan refah icinde yasayacaginiza ve dostlariniz tarafindan cok sevileceginize isarettir. Bir yetimhaneyi ziyaret etmek, dostlariniz tarafindan cok iyi haberler almaya ve isinizin gelisip ilerlemesine isarettir.

ONLUK: Ruyada kendini onluk giymis olarak gormek, yakinda yeni elbiseler giyeceginize isaret eder. Ruyada bir onlugu yamamak, yeni bir ask macerasinin kahramani olacaginiza isarettir.

OPUCUK: Opusme ruyalari askla, flortle ve izdivacla ilgili ruyalardir. Insanin ruyada sevgilisini opmesi, onunla kuracagi yuvada mesut yasiyacagini; insanin ruyada karisini veya kocasini opmesi ev icinde kavgasiz yasayacaginizi gosterir. Ruyada bir yabanciyi opmek, hislerinizden emin olmadiginiza ve sevgilinizi birden bire baskasina tercih etme ihtimalinin olduguna isarettir.

ORDEK: Havada ucan veya golde yuzen bir ordek gormek, huzur icinde yasadiginiza ve hayatinizdan memnun oldugunuza isarettir.

OKSURMEK: Ruyada isteyerek oksurmek, bir felaket haberine; muzmin ve kuru oksurmek, olum isaretine; devamli oksuruk, kotu bir haber alinacagina; kesik kesik oksuruk, ruyayi gorenin usuttugune isarettir.

ORGU ORMEK: Ruyada orgu ormek veya birisini orerken gormek, herkes icin gelecegi parlak bir arkadasliga isarettir.

ORUMCEK: Ruyada orumcek gormek, hayra ve dine sevgi beslemeye isarettir.

ORUMCEK AGI: Orumcek agi, genc erkekler icin butun islerini altust eden bir dusmana ve bu dusmanini ogrenmeden islerinin yoluna girmeyecegine; tecrubeli yasta ise kesinlikle basariya; kadinlar icin rakibi ile arasinin acilmasina; yasli kadinlar icin para islerinde sikintili bir duruma dusecegine isarettir.

ORTU: Ruyada ortu gormek, gizli ve sonu kotuye varabilecek bir girisimin tasarlandigini gosterir.

"P"

PACAVRA: Ruyada pacavra gormek, yoksulluga dusulecegine isaret olarak yorumlanir. Pacavra ticareti yapmaksa, tam tersine zenginlige isarettir.

PADISAH: Ruyada padisah gormek, olaganustu mutlu bir ruya olarak yorumlanir. Eger evli degilseniz mutlu bir yuva kuracaginiza, evliyseniz son derece gecimli bir yasantiniz olacagina isarettir.

PALAMUT: Genc bir erkek ruyasinda mese veya palamut topladigini gorurse sonu, supheli olan bir iste basariya; tecrubeli bir yasta ise az ucretli bir isi kabul edecegine; genc bir kadin icin cok iyi bir sansa; daha buyuk yastakiler icin yapacagi bir isteki basarisindan, baskalarinin da istifade edecegini haber verir.

PALMIYE: Evlerde salonlari susleyen palmiyeyi bahcede gormek, ruyayi gorenin cok faydali bir deniz yolculuguna cikacagini gosterir.

PALTO: Ruyada palto giymek, iyi bir mevki sahibi olacagina isarettir.

PAMUK: Tarlasinda bembeyaz pamuklar gormek, feraha cikmaya isarettir.

PANCAR: Ruyada pancar gibi kis sebzelerini yiyenin, karisikliga ugrayacagina isarettir.

PANTOLON: Siyah renkli pantolon giymek, hatirli insanlar icin iyi bir ruyadir. Eski ve yirtik pantolon giymek tasa ve kedere; ipek ve yun pantolon, rengi ne olursa olsun cok iyi bir sekilde yorumlanir.

PAPAGAN: Ruyasinda papagan goren bir erkek, gayet acik sozlu ve duzgun konusan bir bayanla karsi karsiya gelir.

PALYACO: Ruyada palyaco gorenin, cevresindekileri kucumsememesi gereklidir.

PANAYIR: Ruyada panayir gormek, genis capta bir alisveris yapacaginiza ve bu alisveristen karli cikacaginiza isarettir.

PANJUR: Ruyada panjur gormek, bazi yeni sirlar kesfedeceginize ve ogrendiklerinizi isinizde akilli bir sekilde kullanacaginizi gosterir.

PANSIYON: Ruyada pansiyon gormek, bir seyahate cikilacagini gosterir.

PANTER: Ruyada panter gormek, tatli ask gunlerinin baslayacagina, ancak mali bir kriz icine dusulecegine isarettir.

PAPA: Ruyada papa ile konusmak, sonu supheli bir ise atilmaya; papa ile ayinde bulunmak yakinlarindan birinin vefatina isarettir. Papadan birsey almak bir hiristiyan tarafindan dava edilmeyi; papaya birsey vermek bir hristiyana cok degerli bir yardimda bulunmayi gosterir. Kendisini papa olarak gormek buyuk bir felakete ugranilacagini gosterir.

PASA: Ruyada uniformali bir Osmanli Pasasi gormek, san, seref ve itibar isareti olarak tabire tabi tutulur.

PATATES: Ruyada patates gormek mal, nimet, sohret, sevinc ve rahatliga isarettir. Patates soymak, kismete ve arzu edilen bir murada; patates ekmek, yeni ve cok kazancli bir ise baslayacaginiza; patates almak ya da bulmak, umit edilmeyen yerden onemli bir miktarda para gelecegine; patates satmak, malinizin ziyan olacagina isarettir.

PATLICAN: Cevrenizde itibarinizin sarsilmasina isarettir. Patlican kizartmasi yemek, aci bir habere isarettir.

PAPATYA: Gerek tek basina gerekse arkadasla papatyali bir bahceden gecmek veya papatya toplamak, genc bir erkek icin kaba bir kizla florte; tecrubeli yastakiler icin az bir ucretle sabit bir ise girecegine isarettir.

PAPAZ: Ruyada papaz gormek gunah islemeye isarettir.

PARK: Ruyada insanin parkta dolasmasi cok dglenceli bir tatile; kapilarin uzerine kapanip iceride kalmasi, bir arkadasi icin cok uzulup gozyasi dokecegine veya kapali kapidan iceri girememisse, onemli bir firsati kaciracagini haber verir.

PARMAK: Ruyasinda parmak goren bir kimsenin, oglu olacagina; parmagi yanan bir kimse ise, gunah ve suc isleyecegine; parmaklarini germek, servete erisecegine isarettir.

PARMAKLIK: Parmaklik gormek, onun kuvvet ve malinin artmasina, emniyete dayanmaya, etrafindakilerle iyi gecinecegine isarettir.

PARA: Ruyada para almak veya vermek veya tomarla para gormek, parlak sans ve servete; para bulmak, sansinin acilacagina, zengin olacagina; para kaybetmek, kis

"R"

 RAF: Ruyada raf gormek, hayatinzin duzgun bir cizgi uzerinde ilerleyecegini ve mutlu gunler gecireceginizi gosterir.

RAHIBE: Ruyada rahibe gormek, dunya zevklerinden artik el ayak cekmenize ve duzgun bir yasanti surmeniz gerektigine isarettir.

RAHIP: Ruyada rahip gormek, iyi bir haberin alinacagina isarettir. Ruyayi goren kadinsa, hamile kalacagina; erkekse, islerinde basariya ulasacak anlamina gelir.

RAMAZAN: Ramazan ile ilgili ruyalar, daima hayra yorulur. Bolluk, bereket, saglik anlamina gelir.

RAPOR: Ruyada bir rapor gormek, birisinin sizin hakkinizda bir ihbarda bulunacagina isarettir.

RAKI: Ruyada ickili bir zevk alemi, cok agir bir hastalikla yorumlanir.

RECEL: Ruyada recel yemek, islerinde yapacagi kar ve kazanca; receli evde yapmak, cok sevincli bir haberi mujdeler.

RESSAM: Ruyada ressam, daima basari ile yorumlanir.

RESIM: Ruyada zengin insanlar icin resim gormek, iyi ve hayirlidir. Bu ruyayi fakir birisi veya bir kadin gormusse, hastaliga isarettir.

RAY: Ruyada tren rayi gormek, cok uzun bir yolculuga cikacaginizi gosterir.

RECETE: Ruyada recete gormek, hafif bir hastaliga yakalanacaginizin isareti olarak kabul edilir.

REHBER: Ruyada rehber gorenin, islerini baskalarina birakmamasi gerektigini gosterir.

REYHAN: Uykusunda baharin, gunesli havada bahcesinde reyhan gormesi; saglik ve ferahlikta bulunacagina ve cok guzel bir kadinla neseli bir hayat surecegine isarettir.

RENDE: Ruyada rende gormek, bir iste bir miktar para kaybedeceginiz anlamina gelir.

RIHTIM: Ruyada rihtim gormek, bir seyahate cikacaginiza isarettir.

ROKET: Ruyada roket gormek, hayatta buyuk capta bir basariya ulasacaginizi gosterir.

ROMA: Ruyada Roma sehrinin gorulmesi, ilginc ask seruveni yasamaya aday oldugunuzu gosterir.

ROMAN: Ruyada Roman okudugunuzu gormek, bos seylerle ugrastiginizi gosterir.

ROZET: Ruyada rozet gormek, yakinda semt degistirip, yeni arkadaslar edineceginizi gosterir.

RUJ: Ruyada bir kadini ruj surerken veya yuzune makyaj yaparken gormek, yakinda guzel bir surprizle karsilasilacak demektir.

"S"

SAAT: Ruyada saat gormek, tatsiz haberlere; saati ayarlamak hayatin gidisinin duzene sokulmasinin elinizde olduguna; saatin sesini duymak bir cagriya isarettir.

SABAH: Ruyada insanin sabah oldugunu gormesi, vaadini yerine getirmeye isarettir.

SABAN: Ruyada saban gormek, bolluk ve bereket isareti olarak kabul edilir.

SAGIR: Ruyada sagir oldugunuzun gorulmesi hayra yorulmaz.

SABUN: Ruyada sabun gormek, genc erkekler icin ellerine gececek malla yapacagi islerde basariya ulasacagini gosterir. Sabun kalibini gormek, kederli ve tasali kimseye manevi yardima; sabunla elbisesini yikadigini gormesi sikintilarindan kurtulmasina isarettir.

SAC: Insanin ruyasinda sacini gormesi omrunun uzun olmasi veya mal sahibi olmasina; sacinin dokulmesi arkadasininin ihanetine ugrayacagina; saclarini taramasi, kiymetli bir dostluk kuracagina; saclarini ormesi, zengin ise malinin artacagina ve para bularak isini genisletecegine isarettir. Ruyada sacini agarmis olarak gormek gencler icin uzun omre; sac ve sakalinin tamamen agardigini gormek kuvvete isarettir. Sac kesmek veya kestirmek tehlikeli bir haber olup ikaza isarettir.

SAKSAGAN: Ruyada saksagan gormek, cok korkunc ve tehlikeli bir haberdir.

SAKSI: Ruyasinda saksi goren bir kimse, genc guzel bir kizla evlenir, evli ise kar kazanci artar.

SAL: Eger bir erkek ruyasinda kendisini bir sal uzerinde, akintiya kapilarak gidiyorken gorurse, hayatinda ilk bakista kotu fakat sonu cok iyi bir degisiklige isarettir. Ayni ruyayi bir kadinin gormesi, hic ummadigi bir anda askta basari elde edecegini haber verir.

SAKIZ: Ruyada sakiz gormek zahmet ile kazanilacak bir paraya isarettir. Sakiz cignemek bir dedikoduya; sakiz bulmak veya almak, kotu bir habere; sakizi atese atmak, bir mal yuzunden basinizin derde girecegine isarettir.

SAKSAFON: Ruyada saksafon gormek, neseli ask saatleri gecireceginizin isaretidir.

SALATALIK: Ruyada salatalik gormek, esinin hamile kalacagina isarettir.

SALCA: Ruyada salca gormek, olum haberi olarak yorumlanir.

SALINCAK: Ruyada salincak gorulmesi, onemli bir konu hakkinda kesin bir karar vermeniz gerektigini gosterir.

SALYANGOZ: Ruyada salyangoz gormek, islerinizde agir bir tempoda da olsa basariya ulasacaginiza, askta karsilik goreceginize, elinize bol miktarda servet imkani gececegine ve mutlu olacaginiza isarettir.

SAMAN: Ruyada saman veya samanlik gormek, kolay bir kazanci; samanliga ot veya saman doldurmak, onun zengin olacagina isarettir.

SANDAL: Genc bir erkegin ruyasinda kendisini sandalda gormesi, samimi bir arkadas sandigi biri tarafindan aldatilacagina ve zor bir durumda kalacagina; daha buyuk bir yasta ise, para kaybi yuzunden daha basit bir hayat yasamaya mecbur olacak demektir. Genc bir kadin icin, yeni ve samimi bir arkadas elde edecegine; daha yaslilar icin, kotu bir eve tasinacagina isarettir.

SANDALYE: Ruyasinda sandalye satin alan veya rahat bir sandalyede oturan, mesleginde basari elde edecegine; evlenmemis bir kadin icin, mevki sahibi birisiyle evlenecegine; calisan bir kadinsa, bu gunku durumundan daha iyi bir mevki elde edecegini gosterir.

SANDIK: Ruyada ici dolun sandik gormek, bolluk ve zenginlige; dolu bir sandik satmak veya baskasina vermek, gizli isler meydana cikaracagina; baskalarinin sandigini acmak, bekarliga; bos sandik, kiymetsizlige; demir sandik, mevkide yukselise; tahta sandik, evlilige; kirik sandik, iyi bir habere; denizde yuzen sandik, buyuk bir kismete; boyali ve islemeli sandik, cok iyi ve mutlu bir yasantiya; kapagi acilmayan sandik, kedere ve uzuntuye isarettir.

SATIR: Ruyada satir gormeniz, iyi bir isi hayirli bir sekilde sonuclandiracaginiza isarettir.

SAYI: Ruyada cift rakamli sayi, hayra, tek rakam

"S"

SAL: Ruyada sal gormek, cok yakinda arsa ya da bir tarla sahibi olacaginiza isarettir.

SAFAK: Ruyasinda safak soktugunu goren herkes, ferahliga ve saadete erer.

SAPKA: Ruyada sapka satin almak, birisinin yardimi ile islerinin kolaylasacagina ve basariya ulasacagina, bundan dolayi da kazancinin artacagina isarettir.

SARAP: Ruyada arkadaslariyla beraber icki icmek, eglenmek, ruya sahibine bir servet saglayacak ani bir degisiklige; yalniz kendi kendisine iciyor gormesi, cok sinirlenip uzulecegi bir haber alacagina isarettir. Hediye olarak sarap almak veya hediye etmek, kucuk miktarda paraya ve sansa; satin almaksa, cok ciddi bir kavgaya isarettir.

SARKI: Ruyada sarki her ne surette gorulurse gorulsun, elem, keder ve gozyasiyla yorumlanir.

SALVAR: Ruyada salvar, herkes icin izdivac ile guzel bir yuva kurmaya, zengin olmasina, memur ise yukselmesine isarettir.

SAMDAN: Ruyada samdan, genc kizlar icin evlenmeye; evliler icin, cok guzel bir erkek evladinin olacagina isarettir.

SAMPANYA: Ruyasinda sampanya goren, kisinin ihtiraslarina gem vurmasi gerektigi anlamina gelir.

SAM FISTIGI: Ruyada sam fistigi yemek, gereksiz ve faydasiz bazi islerle ugrasmakta oldugunuzu gosterir.

SASI: Ruyada sasi birisini gormek, islerinizin ve saglik durumunuzun duzgun gidecegine isarettir.

SEHRIYE: Ruyada sehriye corbasi icmek, tanimadiginiz bir kimseden maddi ve manevi bir yonde yardim goreceginize isarettir.

SEKER KAMISI: Ruyada seker kamisi veya seker pancari gormek, sevindirici bir haber alacaginiza ve bir dostunuzun cok onemli bir ameliyattan sag salim kurtulacagina ve elinize bol miktarda maddi olanak gececegine isarettir.

SEFTALI: Ruyada seftali gormek, cok kotu haberlere isarettir.

SEKER: Ruyada seker gorulmesi, ferahliga, sevince, kolay ve rahat bir rizka isarettir.

SELALE: Ruyada selaleye bakmak, ruyayi gorenin gelecegine tesir edecek, bir anlik cok onemli bir karsilasmanin olacagina isarettir.

SEMSIYE: Yagmur yagarken basinda semsiye ile ruyada yurumek, ona uzuntulu ve sikintili aninda yardim edecek bir dostu olduguna isarettir.

SERBET: Ruyada icilen serbetin rengi sari ise, hastaliga; gul, bal, visne, nar veya uzum gibi surup ve serbetleri icmek, saglam bir bunyeye sahip olduguna; hic bilmedigi bir surubu icmesi, ilme yakin olmasina isarettir.

SIIR: Ruyada siir okumak, yakinda bir teklif uzerine yalan yere sahitlik yapacagina isarettir.

SIMSEK: Ruyada gokte simsek ve yildirim, ugrasmaya isarettir. Basina veya evine yildrirm dustugunu gormek, o kimsenin zarara ugrayacagini gosterir.

SISE: Sise gormek sevinc ve serefe; sise kirilmis ise keder ve tasaya isarettir.

 "T"

 TABANCA: Tabanca kullanmak, bir iftira durumuna; tabanca satin almak, bir dedikodu haberine; tabanca temizlemek, bir ise girisime; tabanca ile belli bir hedefe ates etmek, ihtirasa; tabanca ile vurulmak, karsi cinsden birine kuvvetli bir sekilde asik olduguna isarettir.

TABELA: Ruyada tabela gormek, is hayatinizda, ozel hayatiniz sebebiyle bir basarisizliga ugramakta bulundugunuzu gosterir.

TABLO: Ruyada unlu bir ressamin tablosunu gormek, uzun zamandan beri kurdugunuz duslerin kisa zaman icinde gerceklesecegine isarettir.

TABUR: Ruyada askeri bir tabur gormek, yakinda sansinizin cok acilacagina isarettir.

TABURE: Ruyanizda bir tabure gormek, yaz gunlerini deniz kenarinda istirahat icinde gecireceksiniz demektir.

TABAK: Ruyada bos tabak, bir muddet icin uzuntuye; dolu tabaksa, kucuk olaylarla birbirini izleyen sansa isarettir.

TABUT: Tabut, guclukleri yenmeye, galibiyete isarettir. Tabutu acik gormek, zorluklarin dikkatsizlikten ileri geldigine; tabutun icinde birisi varsa, yakinda ondan saglik haberi alinacagina; icindeki yabanci biriyse, ileride iyi bir dostluk kurulacagina isarettir.

TAC: Ruyada tac giydigini gormek, cok yakinda buyuk bir murada kavusacagina; baskasini tac takarken seyrederse, rakipleri arasinda yuksek bir mevkiye gelecegine isarettir.

TAKVIM: Ruyada takvim gormek, servete kavusacagina; ruyasinda dogum tarihini dusunmek, aklinda olmayan buyuk bir servete varis olacagini gosterir.

TAHT: Ruyada taht gormek, en yuksek mevkiye eriseceginizi gosterir. Tahta oturmak, yuksek bir makam sahibi olacaginiza isarettir.

TAHTA KURUSU: Ruyanizda tahta kurusu gormek, etrafinizin zararli kisilerce cevrilmis olduguna isarettir.

TAKA: Ruyada taka gormek, arzularinizin az da olsa gerceklesecegini gosterir.

TAKUNYA: Ruyada takunya gormek, islerinizin agir bir tempoda ilerledigine isarettir.

TARCIN: Ruyada tarcin gormek, uzuntulu bir haber alinacagina isarettir.

TAMBUR: Ruyada tambur gormek, bos ve batil seylere, zinaya, zar ve satranc oyununa isarettir.

TANDIR: Insan kendi evindeki tandirini yikilmis veya viran gorurse, serre ugrar. Tandirla ekmek pisirip, yiyen kimsenin rizki artar.

TARHANA: Ruyada tarhana corbasi icmek, o kimsenin tasa ve sikintiya maruz kalmasina isarettir.

TARAK: Tarak gormek genc ve bekar bir kiz icin; mesut olacagi bir erkekle izdivaca; bekar bir erkek icin; siddet ve sikintiya veya sabirli bir kadina isarettir.

TARLA: Ruyada gorulen tarla veya ciftlik, cok hayirli rizka isarettir.

TAS: Ruyada tas vb. seyleri gormek, cok guzel bir kadinla tanismaya isarettir.

TAVA-TENCERE: Tava veya tencere goren kimse; denizde bulunuyorsa, bogulmasina isarettir.

TAVLA OYUNU: Ruyada bir arkadasi ile tavla oynamak; manen yukseklige ve izzete isarettir.

TAVSAN: Ruyada hizlica kosan bir tavsan gormek, saklanmasi gereken bir sirra isarettir. Tavsani avlamak, endise ve suphe icinde gececek bir zamanin yaklastigini; satmak, satin almak veya pisirip yemek hafif bir hastalikla yorumlanir.

TAS: Ruyada tas gormek, dugun ya da nisan haberi olarak yorumlanir.

TAZI: Ruyada tazi gormek, islerinizde hizla basari kazanacaginiza isarettir.

TEBESIR: Ruyada tebesir gormek, son zamanlarda sagliginizi cok ihmal ettiginizi gosterir.

TENEKE: Ruyada teneke gormek, hayirli olmayan bir kazanca isarettir.

TEKERLEK: Ruya sahibinin yaptigi ve yapacagi butun islerinin iyiye dogru donmesiyle yorumlanir.

TELGRAF: Ruyada telgraf almak, uzaktan gelecek iyi haberlere isarettir.

TELESKOP-TELEFON: Ruyada teleskop veya telefon gormek; cok guzel bir habere, miras veya yuksek bir makama erismeye, teleskopla ay ve yildizlara bakmak; cok serefli ve yuksek bir makama veya o makamdakilerle  gorusme

"U"

 UR: Ruyada ur gormek, islerinizde onemli bir engelle karsilasacaginizi gosterir.

URGAN: Ruyada urgan gormek, kara bir haberin alinacagina isarettir.

UCURTMA: Ruyada ucurtma ucurmak; izzet ve serefli mevkilere cikmaya, kendisini bir ucurtmayla oynarken gormesi; o kisinin bos seylerle ugrastigina isarettir.

UN: Ruyada un gormek, helal mal ile tabir edilir.

USTURA: Ruyada ustura gormek, erkek evlada isarettir. Ayrica ustura, kin tutmaya, elem ve keder verecek anlamina da gelebilir.

UYKU: Insanin ruyasinda kendisini uyurken gormesi; tembelligine, issizligine ve aylak durdugunu gosterir. Halki uyuyor gormek; tasa ve kaygiya veya pahaliliga ya da zor ve karisik islere isarettir.

UD: Ruyada ud gormek, gecmis gunlere ait anilarinizin tazelenecegine isarettir.

UYKU ILACI: Ruyada uyku ilaci icmek, uzuntulu gunler icinde bulundugunuzu fakat feraha eriseceginizi gosterir.

"U"

UCRET: Ruyada birisine bir is karsiligi ucret odemek; bir hayir isleyeceginize, birinden is karsiliginda ucret almaksa; kazancinizin duzelecegine isarettir.

UNIFORMA: Uniforma ile ilgili ruyalar, saadete ve is hayatinda basarilara isarettir.

URPERME: Ruyada urperdiginizi gormek, hafif bir rahatsizligin baslangici sayilir.

UNIVERSITE: Ruyada bir universitede ders veya konferansi dinlerken gorulmesi, durumunun pek yakinda duzelecegine isarettir.

USUMEK: Ruyada genc bir erkegin usumesi; hayatta basarisina engel olan sebepleri baskalarinda degil, bizzat kendisinde olduguna, tecrubeli bir yasta ise; eskiden yaptigi bir hatanin meydana cikmasina, zeka ve ince dusuncesiyle bunu hal yoluna koyacagina, evli kadinlar icin; hafif bir kaza atlatacagina isarettir.

UZUM: Ruyada gorulen yas uzum, en guzel riziktir, topluca mala erisilmesine, siyah uzum sikinti; tasa ve hastaliga, beyaz uzum; hayir ve sifaya isarettir.

UTU: Sicak utu gormek, cok zeki oldugunuza, ancak zekaniza gereginden fanla guvenip bu nedenle zarar goreceginize; terzi utusu, hayirli bir habere; herhangi birseyi utulemek, islerin duzelecegine isarettir.

UVEY: Ruyada uvey anne, baba ya da kardes gormek, can sikici bir haber alacaginiza isarettir.

 "V"

 VADI: Ruyada yesil vadi gormek, yasantinizin mutlu bir sekilde surmeye devam edeceginize isarettir.

VAGON:Ruyada vagon gormek, bir seyahate cikacaginiza isarettir. Ayrica bir kimse komur dolu vagon gorurse, onun zengin olmasina; baska birsey ile dolu ise, birbirini izleyen gucluk ve sikintiya; ici bos vagon ise, ucreti veya kazanci az bir ise yorumlanir.

VAHA: Ruyada vaha gormek, sikintili gunleri artik cok gerilerde birakip rahata kavusacaginizi gosterir.

VAHIY: Ruyada meleklerden biri araciligiyla kendisine veya bir baskasina vahiy indigini gormek; hayra, iyi habere ve Allah'in lutfuna isarettir.

VARIL: Ruyada varil gormek, bolluga ve ucuzluga isarettir.

VAMPIR: Ruyada vampir gormek, bir yakininizn sizi fena halde istismar ettigine isarettir.

VAZO: Ruyada vazo gormek, kotu haber isareti olarak kabul edilir.

VATAN: Ruyada insanin kendi vatanini gormesi, genellikle hayra isarettir.

VEBA: Ruyada veba hastaligi ile ilgili seyler gormek, bugunlerde buyuk bir maddi sikinti icine duseceginizi gosterir.

VEREM: Verem ile ilgili ruyalar, genellikle hayra yorulmaz, ic sikintisina isarettir.

VINC: Ruyada vinc gormek, son zamanlarda sikinti icinde bulundugunuza ve agir bir borcun altina gireceginizi gosterir.

VISKI: Ruyada viski icilmesi, zenginlige ve saglik durumunun eger bozuksa duzelecegine isarettir.

VITAMIN: Ruyada vitaminli ilaclar icmek, saglik durumunuza dikkat edilmesi gerektigini gosterir.

VITRIN: Ruyada vitrin gormek, fazla gosterisin ruyayi goreni gulunc duruma dusurdugunun isaretidir.

VIZE: Ruyada vize alindigini gormek, yakin bir dostunuzun yardimi sayesinde icinde bulundugunuz sikintidan artik kurtulacaginiza isarettir.

VOTKA: Ruyada votka ictiginizi gormek, elinize gecen firsatlari iyi degerlendirmeniz ve cok calismaniz gerektigine isarettir.

VISNE: Ruyada tatli visne helal rizka; eksi visne sie haram mal ve nimete isarettir.

"Y"

YABANCI: Ruyada bir yabanci ile tanismak, yeni bir is imkani olarak yorumlanir.

YAG: Ruyada yag gormek, buyuk bir saadete dogru emin adimlarla ilerlemekte oldugunuza isarettir.

YAGMURLUK: Ruyada yagmurluk gormek, hic tanimadiginiz birisi size is hayatinizda buyuk destek olacak demektir.

YABAN KECISI: Ruyada yaban kecisine eristigini gormek, ahlaksiz bir kadinla, gayri mesru bir iliskiye; kecinin saglikli ve iri olmasi cok zengin ve servet sahibi bir kadina; keci hasta ve zayif ise fakir kadinlara isarettir.

YABAN ORDEGI: Ruyada yaban ordegi gormek veya satin almak, cok iyi bir eglenceyi gosterir. Yaban ordeginin pisip tabaga konmasi, o kimsenin kazanc veya gelirinin analacagina isarettir.

YAGMUR: Ruyada yagmur gormek, vaadedilen birseyin yerine getirilmesine, sevdigi kiymetli bir esyasini kaybettigi icin uzulecegine; gokten tas yagiyor gormek, gunaha ve isyana isarettir. Ayrica yagmur bazen dogal afetleri gosterir.

YALDIZ: Ruyada yaldiz gormek, ruyayi gorenin ilginc biri olduguna ve davranislarini makul bir duzeye indirmesi gerektigini gosterir.

YALI: Ruyada yali gormek, murada erisilecegine isarettir.

YAMYAM: Ruyada yamyam gormek, iyi yurekli ve anlayisli kisilerle tanisacaginiza isarettir.

YAHUDI: Kendisini bir yahudi ile sohbet ederken gormesi, o kimsenin Hakki inkar ettigine isarettir.

YAKA: Ruyada yaka gormek, servet ve mala; yakasinin bir tarafa sarkik ve burusuk oldugunu gormesi, zarar ve ziyana isarettir.

YAKUT: Ruyada yakut gormek ferahlik, eglence, iyi yasamaya ve guzel hayata isarettir. Kendisine yakut bir yuzuk almasi muradi erkek cocuk ise onun bir kizi olur.

YANAK: Insanin ruyasinda yanagini gormesi, bolluga, hayra ve berekete isarettir.

YANARDAG: Ruyada bir yanardagin infilak ettigini gormek, genc bir erkek icin, cok sevdigi birisiyle tartismasina ve bu sebepten dolayi islerinin bozulmasina; tecrubeli yastakiler icin, cevresinde olmasini istmedigi bir degisiklige; genc yasta bir kadin ise, cok sevecegi iyi fakat asabi birisiyle izdivaca isarettir.

YANGIN: Bir konagin veya bir evin yandigini, alevlerin kipkirmizi etrafa dagildigini gormek, uzaktan heyecan verici haber almasina; kendi evinin yandigini gorurse, zarar ve ziyana ugrayacak, korkunc bir kazadan dolayi hastalanacagina isarettir. Esyalarinin yandigini gormek, bundan sonra yapacagi islerde basarili olacagina isarettir.

YARA: Ruyasinda bir erkek kendisini yaralamis ve uzerine kanlar akiyor gorurse, yakin arkadaslari onu kotu bir is yapmaktan koruyacak demektir. Kadinin ayni ruyayi gormesi, sevgilisi veya kocasi tarafindan aldatildigina isarettir.

YARASA: Yarasa kusunu gormek, korluge ve sapikliga dusmeye isarettir. Zinadan bir cocuk olabilecegi anlamina gelir.

YASTIK: Insanin ruyasina yumusak bir yastiga dayanip dinlenmesi, genc bir erkek icin; yakinda ele gececek bir firsat sayesinde en kisa yoldan refah ve saadete ulasacagini; tecrubeli bir erkek icin hos ve eglenceli bir tatile; bekar bir kadin icin mali durumu iyi ve saglam bir erkekle evlenmeye; evli bir kadin icin cok kiymetli bir dost edinmeye veya resmi bir toplantiya katilmaya isarettir.

YAZI: Ruyada yazi yazmak hileye, yazi yazani gormek hilekar bir adama isarettir. Insan kendi yazisini kotu olarak gorurse onun gunah ve isyandan dolayi tovbesine gerek oldugu anlamindadir.

YATAK: Ruyada yatak gormek, yeni bir gonul macerasinin baslayacagina isarettir.

YELEK: Ruyada yelek gormek, sikinti icine dusulecek demektir.

YETIM: Ruyada yetim biri gormek, farkinda olmayarak cevrenizdikilere iyi davranmadiginiz anlamina gelir.

YILAN BALIGI: Ruyada yilan baligi gormek, kiskanclik belirtisi olarak yorumlanir.

YELPAZE: Ruyada yelpaze rahata, siddet ve sikintidan kurtulusa; fakirlikten zenginlige isarettir.

"Z"

ZABITA: Zabita ile ilgili her turlu ruya baiinizin derde girebilecegine isarettir.

ZAMBAK: Ruyada zambak gormek islerinizin hizla duzelecegine isarettir.

ZAKKUM: Ruyada zakkum gormek, aci ve uzuntu verici bir haber ile karsi karsiya kalinacaginin habercisidir.

ZAR: Ruyada zar oynayip kazanmak aldatici bir kazanc oldugundan haram ve para kaybina isarettir.

ZARF: Ruyada kagit zarf gormek, onemli bir sirri ogrenmeye; icine her hangi bir kagit koymak ustunluk ve onculuk anlamina gelir.

ZEHIR: Ruyada herhangi bir zehir icerek oldugunu hissetmesi, onun hayatinda hosa gitmeyen bir degisiklik olacagina; zehirlenmekten kurtulmussa hayatinin rahat ve huzur icinde gececegine; birisi baskasini zehirledigini gorurse, bir zorluk altinda kalacagi ve bundan sonra kurtulacagina isarettir.

ZENGIN: Ruyada zengin birini gormek sikinti icinde bulundugunuzu gosterir.

ZERDALI: Ruyada zerdali gormek, tatli bir haberin habercisi olarak yorumlanir.

ZENCI: Ruyada zenci gormek, orta yasta ise durumunda acele bir degisiklige; genc bir kadin icin yabanci memleketten sevinecegi habere, yaslilar icin kacirilmayacak firsata isarettir.

ZINCIR: Ruyada zincir gormek, kuvvet bulmaya; bekar ise evlenmeye; gurbette ise yurduna donmeye; boynunda zincir gormek, cok kotu bir soz isitmeye; butun zincir ve baglardan kurtulmus gormek ise iyilige ve rahatliga isarettir.

ZIL: Ruyada kapi zili veya okul zili gibi zil sesi duymak iyi bir isarettir. Genc bir erkek icin daha yuksek bir mevkie terfi edecegine; tecrubeli yastaysa halinden daha iyi bir degisiklige; bekar bir kiz icin mutlu bir evlenmeye; evliyse gelecegi parlak bir oglan cocugunun olmasina isarettir.

ZIYAFET: Ruyada ziyafet vermek hayir uzerine toplantiya isarettir.

ZUMRUT: Ruyada zumrut gormek helal mala, iyilik ve basari kazanmaya isarettir.

ZEMZEM: Ruyada bu suyu gormek en tehlikeli hastaliktan kurtulmaya, tasa ve huznun sona ermesine isarettir.
    


Уебсайт в alle.bg